Kurzy Enneagramu

- jak využít povahové rozdíly k tomu, aby nám pomáhaly, než rozdělovaly. Pro seberozvoj a sebepoznání

Enneagram v osobním, partnerském nebo profesním životě může pomoci odpovědět na tyto a podobné otázky: Proč se v určité situaci chovám zrovna tak? Proč mi kolega nebo partner nerozumí? Proč on - ona se chová takto? Proč se každé dítě chová jinak? Proč je někdo líný, konfliktní, proč vidí jen úspěch? Proč se necítím dobře v tom, co dělám? A mnohé jiné. Na tyto a další otázky Vám může pomoci odpovědět právě Enneagram, ale i nabídnout řešení, jak pracovat s povahovými rozdíly. Enneagram nalezne uplatnění v osobním životě (vztahy, přístup k dětem - výchova), v profesi nebo v obchodu. Více o Enneagramu naleznete zde. V nabídce naleznete 2 typy semináře, jeden více teoretický, druhý zaměřený na praktické využití Enneagramu, více níže...

Enneagram v každodenním životě


- k využití této typologie v osobním, partnerském, rodinném nebo profesním životě

Začátek: 8.30, konec cca 16. 30 (Pokud není domluveno jinak)

Cena kurzu: 1 500,- Kč, (individuálně příplatek 50%, v případě profesního využití kurzu 3 000,- Kč)

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

Forma semináře:

 • Kurz formou přednášení, diskuse
 • Účastníkům se dozví nejen základní informace, ale hlavně to, co v literatuře nenajdou (osobní zkušenost, příklady z praxe)
 • Inspirace k tomu, jak využít a pracovat s rozdíly jednotlivých typů v komunikaci, v partnerství nebo rodině, příp. v profesní oblasti tak, aby neomezovaly, ale naopak byly přínosem
 • Kurz lze tematicky přizpůsobit potřebě skupiny (zájmová, profesní skupina, rodiče apod.)

U jednotlivých typů se mimo jiné věnujeme:

 • Jejich přednostmi, ale i slabosti, silné a slabé stránky 
 • Různé životní strategie, temperament
 • Chování typu jako dítě, rodič, případně v profesní oblasti
 • Sebemotivace a motivace
 • Zvládání emocí, řešení problémů, konfliktů
 • Chování ve vztazích, v profesi
 • Základní postoj k životním výzvám (útěk - řešení)
 • Vztah k úspěchu, financím, sociální dovednosti
 • A jiné

Praktický Enneagram


- kurz, kde není jen teorie, ale prakticky se pracuje s otázkami a aplikací typologie do v praxi

Začátek: 8.30, konec cca 16. 30 (Pokud není domluveno jinak)

Cena kurzu: 1 800,-Kč (v případě profesního využití kurzu cena 3 600,- Kč)

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

 • Interaktivní seminář s praktickým cvičením použití metody
 • Využití v každodenním životě (ve vztazích, v profesi)
 • Pomocí herního plánu, otázek a odpovědí uvědomění vlastních životních strategií, ale hlavně i rozdílů ostatních typů
 • Není nutné absolvování základního kurzu
 • Využití pro osobní i profesní oblast

Cíl tohoto semináře:

 • Zábavnou a nenáročnou formou porozumět svým modelům chování
 • Pochopit rozdíly v životním přístupu a chování druhých lidí
 • Uvědomění si rozdílné životní strategie a přístupy jednotlivých typů
 • Naučit se protiklady využívat, přestat si rozdíly brát osobně
 • Uvědomit si a změnit nezdravá očekávání od sebe a druhých
 • Zlepšit vlastní emoční inteligenci, mluvit o sobě, o svých pocitech
 • Díky novému pohledu na vztahy s okolím začít zkvalitňovat vztahy
 • A mnohé jiné