Kurzy Enneagramu pro pochopení sebe a druhých

Kurzy Enneagramu

Termíny a místo konání:

Enneagram - 9 typů, 9 životních přístupů

Praktický Enneagram

Více o jednotlivých kurzech naleznete níže


Enneagram - 9 typů, 9 životních přístupů

Začátek: 8.30, konec cca 16. 30

Cena kurzu: 1 500,- Kč

 • Kurz formou přednášení, diskuse
 • Základními typy, cíl semináře
 • Jak využít a pracovat s rozdíly
 • Kurz  lze tématicky přizpůsobit potřebě skupiny od osobní oblasti po profesi, téma není ohraničené osnovou
 • Kurz je možný i formou webináře

Téma u jednotlivých typů:

 • Motivy chování, různé životní strategie a přístupy
 • Sebemotivace a motivace
 • Zvládání emocí, řešení problémů, konfliktů
 • Chování ve vztazích, v profesi
 • Vztah k úspěchu, financím
 • Sociální dovednosti
 • Slabé a silné stránky
 • Přístup k výchově dětí
 • A jiné

Praktický Enneagram - kurz s praktickým nácvikem využití metody

Začátek: 8: 30,

Cena kurzu: 1 500,-Kč/ celodenní  800,- Kč/dopolední nebo .odpol. kurz

 • Interaktivní seminář s praktickým cvičením využití metody 
 • Využití v každodenním životě
 • Pomocí herního plánu, otázek a odpovědí uvědomění vlastních životních strategií, ale hlavně i rozdílů ostatních typů
 • Není nutné absolvování základního kurzu
 • Využití pro osobní i profesní oblast

Cíl tohoto semináře:

 • Zábavnou a nenáročnou formou udělat něco pro sebe, blízké
 • Sebeuvědomění, uvědomění si modelů chování jiných typů
 • Uvědomění si rozdílné životní strategie a přístupy jednotlivých typů
 • Naučit se protiklady využívat, přestat si rozdíly brát osobně
 • Uvědomit si a změnit nezdravá očekávání,vzniklé vlivem rozdílů
 • Zlepšit vlastní emoční inteligenci, mluvit o sobě, o svých pocitech
 • A mnohé jiné

. Informace o Enneagramu naleznrte zde >>>