Co nabízí Enneagram pro život

11.02.2020

         Enneagram popisuje u jednotlivých typů emocionální vzorce chování a motivy svých životních kroků, jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí, dále pak devět různých způsobů prožívání vztahů, problémů, bolesti, radosti, pozornosti a devět způsobů myšlení a jednání. Umožňuje pochopení, proč se v některých situacích chováme zrovna tak a proč se okolí chová zrovna tak, proč s někým vycházíme a s někým hůře nebo vůbec, co na druzích nemůžeme přijmout a proč. Systém Enneagram poskytuje pochopením odlišnosti jednotlivých typů a změnou přístupu zkvalitnit vztahy, své emoce a hledat životní klid.

      S Enneagramem můžeme pochopit příčinu komunikačních nebo vztahových konfliktů, někdy i neúspěchů v profesi, protože díky vlastnostem našeho typu prostě nejsme na svém místě. Ale můžeme i změnit očekávání od svých partnerů nebo dětí, abychom jim zbytečně neubližovali a netlačili je do situací, v kterých se nebudou cítit dobře a nepoužívaly postupy, které jsou vzájemně neslučitelné.

      Nejsilnější charakterové vlastnosti jednotlivých typů jsou pro tohoto člověka darem (mohou jím obohatit druhé lidi, vztah, společnost, svět), ale zároveň i prokletím, pokud je začneme v nějakém okamžiku používat sebestředně, extremně bez ohledu na okolí i sebe. Příklad pro pochopení, pokud Pefekcionista vede sebe a druhé nenásilnou formou ke změně, k hledání dokonalosti a čistoty, vytváření lepšího světa je to v pořádku. Pokud tvrdě vyžaduje po druhých dokonalost dle jeho představ pomocí emocionálního vydírání, je přísný a krutý k sobě nebo druhým, nastává ten stav, kdy je pro něho tento dar spíše prokletím.

       Kdy k tomuto přechodu do nezdravého extrému dojde? Nejčastěji v dětství, kdy dítě zažije pocit nezájmu, prázdnoty nebo absence lásky. Dospělý člověk ví, jaké použít taktiky, aby si pozornost získal. Malé dítě neví a začne nevědomě používat silné stránky svého typu, které jsou vrozené. Některé se snaží být dokonalé, některé se rozdává, další se uzavře do svého světa nebo se stane úspěch a vliv pro něj hlavním smyslem a mnohé jiné. Toto nezdravé a přehnané využívání svých charakterových vlastností pak přetrvá až do dospělosti a často může vést ke stejným chybám v dalších generacích, které opakujeme po svých rodičích.

      Důležité je, že díky Enneagramu to jde změnit, lépe využívat svůj potenciál, své silné stránky. Zlepšit vztahy, vnitřní spokojenost, ale i profesní spokojenost. Lépe využívat tyto poznatky při práci s druhými lidmi, ne k jejich maximálnímu vytěžení, ale k vzájemné spokojenosti. Zkuste tuto stále ještě málo známou metodu poznat a hlavně jí začít aplikovat v praxi.

     Nepravidelně probíhají přednášky a kurzy věnované Enneagramu, Enneagram spojuji s dalšími postupy při práci s klienty, ať už je to při řešení psychosomatických, vztahových a osobnostních problémů.

Co se můžete díky enneagramu naučit:

  • Porozumět svému chování, chování druhých
  • Nepoužívat v životě hlavně své Ego, ale i cit a moudrost
  • Lepe překonávat změny, pochopit své strachy
  • Pochopit svá životní omezení a limity (které je díky poznatkům měnit)
  • Najít nejen svá omezení, ale i najít často skryté silné stránky
  • Nebrat si chování dětí, partnerů nebo kolegů "osobně", najít v komunikaci společnou řeč a vyhýbat se střetům
  • Začlenit poznatky do výchovy dětí, spolupráce s kolegy, podřízenými nebo nadřízenými, zákazníky
  • V mnoha situacích nebrat život tak vážně a mnohé jiné

Doporučená literatura : Richard Rohr, Andrea Bert - Enneagram Devět tváří duše

Helen Palmer - Velká kniha o Enneagramu 

Enneagram - jednotlivé typy (stručná charakteristika):

Typ 1. Perfekcionista: hledá dokonalost společnosti, světa, přísný na sebe i okolí, morální a kritický. Více...

Typ 2. Dárce: má potřebu pomáhat, být užitečný pro druhé, zapomíná často na své potřeby, často se obětuje pro druhé. Více....

Typ 3. Herec: charismatický člověk, extrovert, zaměřený na úspěch, výsledek, moc a vliv, někdy povrchní, je akční, úspěšný, rád je středem pozornosti. Více...

Typ 4. Romantik: často problémové vztahy, tvořivý a citlivý člověk, umělecké sklony,  má rád věci, které mají energii, kolísá mezi depresemi a euforií, často žije v minulosti nebo budoucnosti. Více....

Typ 5. Pozorovatel: hledá stále informace a poznatky, nestranní pozorovatelé, držící si odstup, introverti, věci řeší spíše rozumem než citem. Více...

Typ 6. Loajální skeptik: kooperativní lidé, loajílní, přátelští, často trpící strachy, ze strachu potřeba předávat zodpovědnost na druhé. Více....

Typ 7. Požitkář: veselý, hledající potěšení a zábavu, nerad prožívá životní problémy - sklony utíkat před nimi. Více...

Typ 8. Bojovník: vytrvalý člověk, zastává se slabých, věci většinou řeší silou, často konfliktní pokud se cítí ohrožen, potřebuje si dokazovat sílu. Více...

Typ 9. Smiřovatel: člověk, který stmeluje a smiřuje protiklady, často málo akční. Více....