Prvotní otisky - malá traumata

- kurz k pochopení a  uzdravování dávných zranění a Vnitřního dítěte v nás 

Na tomto víkendovém setkání si vysvětlíme princip vzniku emočních zranění, které je možné srovnat s dětskými traumaty, jejich dopad na současný život, důvod opakujících se nepříjemných životních situací a mnohé jiné. Naučíte se vyhledávat tyto neuvědomované spouštěče nechtěných reakcí, které vznikají právě pod vlivem otisků. Dozvíte se, že je možné i s odstupem času uzdravovat tyto uložené energetické stopy, překonat dnes již nefunkční obranné strategie. Případně zpracovat zablokovanou posttraumatickou energii. Dále je v programu způsob přerámování souvisejících myšlenkových programů a práce se stínem a jiné dle časových možností a konkrétní potřeby účastníků. Pokud se necítíte na absolvování kurzu a aktivní práci na sobě, je možné na těchto tématech pracovat na individuálních konzultacích. Co jsou Prvotní otisky naleznete zde

Termín: rok 2024

Místo: Nymburk, příp. Mladá Boleslav

Začátek: sobota 8: 30, konec neděle cca v 14:00 (Pokud není domluveno jinak)

Cena: 6 000,- Kč, příplatek za individuální kurz 50%, v případě profesního využití kurzu příplatek 100%

(vzhledem k náročnosti kurzu jsou v ceně kurzu 2 následná konzultační setkání 60 minut pro případné nejasnosti)

Pomůcky: psací potřeby

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

Více kurzu:

 • Technika k pochopení a zpracování důsledků emočních, dá se říci i traumatických vzpomínek z dětství a jejich souvislostí se současnými problémy
 • Kurz nenahrazuje terapeutickou péči, ale je případně jejím užitečným doplňkem
 • Program není vhodný, pokud váš stav vyžaduje intenzivní psychiatrickou nebo jinou péči
 • Větší část je věnována tzv. Prvotním (Limbickým) otiskům, prenatálním a postnatálním negativním prožitkům, z tohoto důvodu jsou poznatky využitelné nejen pro pomoc sobě, ale i svým dětem
 • Zaměříme se i na pozdější traumatizující prožitky, které jsou v mnoha případech důsledkem Prvotních otisků
 • Postup pro pochopení a zpracování traumatu je jednoduchý, zvládne je určitou formou každý
 • Kromě vlastních otisků se bude pracovat i s následnými reakcemi na prožitou emoční bolest (boj, útěk, zamrznutí, zhroucení)
 • Na práci budeme využívat hlavně možností intuitivní kresby - uvolňování, harmonizace, vizualizace. Pokud již umíte i jiné techniky, budu se snažit spojit je s těmito postupy
 • Tyto postupy mají autoregulační princip, to znamená, že vám dovolí pracovat s prožitkem jen do té míry, na kolik jste připraveni je přijmout a zpracovat
 • Většinou mají probíraná témata přesah přes základní program zde uvedený
 • Průběh kurzu se tematicky snažím přizpůsobit účastníkům, z tohoto důvodu je počet účastníků omezen na max. 3