Dětské, rodinné problémy a zátěže - pomoc - poradna

- novorozenecké, psychosomatické, komunikační, školní, rodinné

   Nejsem dětským psychologem, ale postupy a pohled, který používám při práci s dospělými může být doplňkem nebo alternativou pomoci u dětských potíží a rodinných vztahů. V dětských případech hledám vyvážený postup, který situaci řeší, ale dítě nezatěžuje dalšími traumaty nebo vzpomínkami. Proč tato nabídka? Potíže mé dcery byly na začátku mé profesní dráhy, tedy zkušenost. Navíc mnoho "dospěláckých" problémů má původ v dětském věku, čímž do dětského světa nahlížím. Mnoho dětí je schopno o svých problémech s někým mluvit, zapojit se do vlastního uzdravování a nepotřebují jen striktní pasivní přístup. Základní nabídku naleznete níže...

Maminky, miminka a rodiče:

 • Vyrovnání se s průběhem porodu, u dítěte i matky - například vyčerpávající porod, císařský řez, vyvolávaný porod aj.
 • Překonání nejistoty před porodem, uklidnění rodičky i dítěte po porodu - např. Bachova květové terapie
 • Novorozenecký a dětský stres - neklid, bojkot kojení, nespavost, noční strachy
 • Diagnostika rodinných vztahů, vlivů na budování zdravého sebevnímání dítěte
 • Pomoc s překonáním vlastních strachů a stresů, které mohou rodiče přenášet na své děti a mnohé jiné

Předškolní a školní děti:

 • Školní a komunikační problémy, sociální vztahy v rámci kolektivu, dětské psychosomatické potíže, zdravotní potíže
 • Odpoutání od rodiče, strachy, nejistoty
 • Zdravé uvědomění sebe, výběr vhodných volnočasových aktivit, vhodné zátěž dítěte v rámci volného času
 • Výběr školy - talentový test
 • Začlenění do výchovy typologie Enneagramu, umožnuje zvolit vyvážený přístup k dítěti vzhledem k jeho vrozeným povahovým rysům, pochopit rozdílné životní přístupy, emoční reakce dítěte a rodičů v různých situacích

.

Studenti, dospívající:

 • Psychosomatické potíže, stres, emoce
 • Nejistoty v dospívání
 • Test talentů a silných a slabých stránek
 • Výběr studijního zaměření
 • Překonání životních limitů a omezení
 • Sebemotivace, rozvoj talentů a jiné