Životní koučink při pomoci v oblasti zdraví a vztahů

-  životní a duchovní koučink, osobní koučink, osobní růst

Co je Koučink - Koučování

        je to přístup k hledání řešení v různých oblastech, k osobnostnímu rozvoji člověka v oblasti, kde má tento člověk problém (zdraví, vztahy, komunikace, profese). Kouč zde není přímý poradce, ale pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím, k uvědomění si problémů, situace a určení řešení nebo dalších kroků. Nevede terapii, nezasahuje přímo do procesu, je zde jen průvodcem. Kouč pouze vede klienta k tomu, aby si uvědomil své možnosti, naučil se rozhodovat, sám hledal řešení, naučil se dané životní situace zvládat sám.

       Na rozdíl od zvyšování výkonnosti v profesní oblasti, zlepšování schopnosti prodávat, efektivněji řídit sebe a druhé pomáhá životní a duchovní koučink člověku rozumět své životní a duchovní podstatě, umožňuje mu uvědomovat si svoji hodnotu, hledat smysl života, který se slučuje s vnitřní podstatou. Dále například zvládat životní krize, propady, poučit se z chyb, odpouštět sobě nebo druhým. Umožňuje naučit se poslouchat svoji intuici, být šťastný, změnit pohled na neřešitelné situace, objevit svůj potenciál a hlavně jej začít používat a určitě zkvalitnit partnerský život.

Co mohu v této oblasti nabídnout jiného?

        Koučink má několik zásad, postupů, které se mohou koučové naučit na seminářích a další dovednosti získávají praxí. Mezi základní přístupy při koučinku nebo případně mentoringu patří to, že kouč nebo mentor klienta pouze vede, je mu příkladem a že při řešení jeho nezasahuje žádnou terapií nebo jinou technikou. Během mé praxe jsem zjistil, že u mnoha klientů jsou zranění, traumata, které prožil tak zásadní, že pouze změnou pohledu na situaci, změnou přístupu se klientovi nedaří posunout dál. Zde na rozdíl od běžných koučinkových přístupů používám techniky, které tyto vnitřní omezení pomohou překonat a odrazit se k dalšímu postupu. .V některých situacích prostě není možné dávná omezení mentální silou překonat, odříznout se od jejich vlivu na život, tyto bloky na uzdravení a na změnu jsou silnější Zajímavou alternativou je i například Tarotový koučink.