Životní cesta s Osho

- tematický koučinkový program za pomoci inspirace Zenových karet

             Nekoukáme-li na tyto karty jen jako na berlu, která nám pomůže se rozhodnout, díky které se můžeme zbavit zodpovědnosti za svá rozhodnutí, ale jako na vizuální zdroj inspirace, sebepoznání, za nástroj, který nám pomůže pochopit své nitro, jsou určitě na místě. Některá moudra radí: "Berte život jako hru", to nás Osho Tarot nenaučí, ani bych to po něm nechtěl, ale pomocí hry nám může pomoci se na život podívat. Tyto karty mohou pomoci najít inspiraci na každý den nebo je možné po domluvě absolvovat koučinkový program, kde se převážně pracuje již se zmiňovanými asociacemi, které mohou pomoci uvědomit si témata pro osobní rozvoj a životní růst.

  • Program je časově náročnější, je potřeba si na sebe udělat čas, celý obsah nejde vklínit do 2 hodin, ideální je si ho rozvrhnout do více schůzek
  • Pracuje se s asociacemi, které ukáží vnitřní postoj k životním situacím
  • Může nám pomoci se na tyto situace připravit, uvědomit si jejich význam a to, že mají řešení
  • Je možné najít rozdíl mezi tím co vnitřně cítíme a myslíme si, že bychom měli cítit
  • Uvědomíte si své limity a silné stránky, funkčnost životních strategií a mnohé jiné
  • Koučinkový program je možné si domluvit dle individuální potřeby a možností