Webináře - on line kurzy

Seznam webinářů:

Večery nejen s automatickou kresbou - 15. září

Harmonizační intuitivní kresba - 31. říjen

Mentální trenink - mysl a emoce pod kontrolou - listopad

Bachova květová terapie - listopad

Vniřní dítě

      Tyto webináře jsou nepravidelně zařazovány do programu, poku je zde nenajdete, kontaktujte mě, je možné domluvit další termín, případně klasický kurz pro individuální skupinu. Děkuji.