Vztahové provázky - mezigenerační a partnerské vztahové vazby


.      Vztahové provázky jsou:

 • Pomáhají odkrýt a pochopit tzv. Vztahové linie a jejich souvislost s naší současností
 • Diagnostika vztahových provázků může tuto dávnou rodinnou zátěž eliminovat
 • Vztahové vazby, vznikají mezigeneračně (rodiče, děti), mezi partnery
 • Souvisí s energetickými centry - čakrami a oblastmi, které tyto centra ovlivňují
 • Jejich kvalita ovlivňuje současné vztahy, ale i vztahy budoucí, vztahy našich dětí
 • Přenáší bez našeho vědomí zkušenost, životní a obranné strategie, traumata generací před námi, pozitivní, ale i negativní zkušenosti, které ovlivňují kvalitu současného života
 • Mají vliv na zdravé sebehodnocení, sebepřijetí, vztah k opačnému pohlaví aj.
 • Na začátku života formují dětskou osobnost a následně kvalitu vztahů, ale i dalších oblastí života
 • Práce se vztahovými provázky umožňuje zpracovat traumata v oblasti vztahů (zradu, nedůvěru, manipulaci a jiné), nejen vzpomínky mentální, ale i podvědomé, odstarnit tzv. obranné energetické pancíře
 • Klientům pomáhám nejen diagnostikovat stav a kvalitu partnerských a rodinných vztahů diagnostikovat, ale i tuto oblast uzdravovat
 • Změna této mezigenerační zátěže zkvalitní všechny oblasti vztahů. Pomáhá zlepšit současné vztahy nebo se uzdravit ze vztahů předešlých. Pokud se rozhodnete investovta čas do "záchrany" stávajícího vztahu, i zde je příležitost
 • Změna v této oblasti dává šanci nabídnout našim dětem kvalitnější vztahy bez bolesti a mnohé jiné

Proč pomoc ve vztazích právě pomocí vztahových provázků?

      Vztahové provázky nabízí pohled na vztah takový, jaký opravdu je, jak jej vnímáme na nejhlubší úrovní a ne takový, jaký si myslíme, byl nám tak prezentován nebo jej chceme vidět. Využitím tohoto pohledu a zpracováním starých bolestí ve vztazích se daří zkvalitňovat a uzdravovat vztah v těch případech, kde jiné metody nebo řešení do teď selhávaly. Tento postup je i dobrým doplňkem k jiným terapiím, umožňuje uzdravovat vztahy na úrovni, s kterou většina metod nepracuje. Uzdravením současných vztahů díky poučení z chyb generací před námi získáme velkou šanci zkvalitnit vlastní vztahy, přerušit častá vztahová rodinná "prokletí". Tím naše děti a další generace získávají možnost žít své vztahy zdravěji a kvalitněji