Pracovní pohovor - výběrové řízení, zkouška

- nabídka pro zvýšení šance na úspěch při pohovorech, přijímacích řízeních, zkouškách

Potřebujete zvýšit svoji šanci na úspěch při výběrovém řízení, pohovoru u přijímacích a jiných zkoušek? A něco pro to chcete udělat? Informace, jak se připravit (na co se vás mohou ptát, jak se obléci, jak mluvit, na co se je dobré zeptat) naleznete na internetu nebo v literatuře. To, co nabízím je cca 90-120minutové přípravné setkání, kde se dozvíte o své povahové výbavě (možná netušené) pomocí talentového testu, o svých silných stránkách, ale i těch slabých. Najdeme, kde jste v rámci pohovoru zranitelní, co naopak můžete prodat, co nabídnout jako kompenzaci slabších stránek. Důležitou částí je i to, že se dozvíte, jak alespoň krátkodobě dostat pod kontrolu své emoce, které nejen k životu, ale i k podobným událostem jako je výběrové řízení patří. Naučíte se jednoduché mentální cvičení pro lepší vyrovnanost, a právě pro vyšší šanci uspět. V těchto případech využívám dlouholetou zkušenost při práci s lidmi, talentový test (který je nastaven na využití hlavně pro výběrová a přijímací řízení), techniky pro práci s emocemi a mentální cvičení a jiné.