Vnitřní dítě - zdroj našich emocí

Vnitřní dítě - tvůrce vyrovnané osobnosti a zdravých vztahů

Co je Vnitřní dítě:

  • Skrytá část naší osobnosti, která zásadně ovlivňuje emoce
  • Bývá příčinou strachů, smutků, pocity prázdnoty, bolesti na "duši"
  • V situacích, kde je třeba se chovat "moudře" způsobuje dětskou a neadekvátní reakci k věku
  • Zranění Vnitřního dítěte způsobují dávná neléčená z dětství, životní zkušenosti
  • Může to být opuštění, zneužití, zrada, fyzické ublížení, pocit nedostatečnosti a mnohé jiné
  • Emoce vyvolané bolestí vnitřního dítěte a následné hodnocení sebe, druhých, světa většinou racionální mysl nepřemůže
  • V produktivním věku lze tyto emoční bolesti potlačit, ale ve stáří většinou zvítězí
  • Z milovaného a milujícího člověka se stává nerudný člověk
  • Dobrá zpráva je, že Vnitřní dítě lze uzdravovat
  • Práce s Vnitřním dítětem je součástí mé nabídky klientům