Vnitřní dítě

Vnitřní dítě - tvůrce vyrovnané osobnosti a zdravých vztahů

Co je Vnitřní dítě     

        Pokud Vás často trápí strachy, smutky, pocity prázdnoty, cítíte se vnitřně svázaní, míváte problémy přijmout sebe. V situacích, kde se chcete chovat "moudře" se chováte jako malé dítě, nezvládáte své emoce. Jste na sebe přísní, máte problémy ve vztazích a mnohé jiné? Může být příčnou právě Vaše Vnitřní dítě.

         Vnitřní dítě je část naší osobnosti, která by měla být svobodná, tvořivá a šťastná. V důsledku prožitků z dětství nebo dospívání se mohla tato dětská část oddělit od vědomé oblasti a zablokovat. Mohl to způsobit pocit samoty, nedostatku lásky, nezájem, posměch, situace v rodině, ztráta, násilí, přísnost nebo očekávání rodičů a hlavně jejich vzor. Vlivem těchto zkušeností se můžeme cítit různě, ale hlavně to není úplně komfortní. Můžeme se chovat tak, jak již bylo psáno výše, a tyto stavy mohou přicházet v situacích, které jsou podobné dávným dětským prožitkům. V situacích, kde je od nás očekáváno nebo i sami od sebe očekáváme zodpovědné, dospělé chování, které odpovídá věku, vzdělání nebo společenskému postavení se chováme jako "malé dítě". Ve vztazích pod vlivem Vnitřního dítěte můžeme mít sklony k žárlivosti, konfliktnosti, potřebě silně prosazovat sebe, submisivnímu nebo dominantnímu chování a mnohému jinému. Může to dále narušovat vztah k sobě, ale hlavně vztahy. Často i profesní oblast. Bohužel se to časem a věkem nelepší, spíše naopak.

         Vnitřnímu dítěti se věnuji při pomoci klientům se vztahovými problémy, při osobním i profesním rozvoji. Alespoň částečným uzdravením Vnitřního dítěte můžeme zkvalitnit vztahy, projev svých talentů, najít smysl života a mnohé jiné.