Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Večery s automatickou kresbou

- pravidelná setkání nejen s automatickou kresbou             

  • Dvouhodinová setkání s automatickou - intuitivní kresbou
  • Setkání s lidmi podobných zájmů
  • 1.část večera slouží k výuce jednotlivých možností metody
  • Postupně projdeme oblast využití v relaxaci, emoční oblasti, ve vztazích, v seberozvoji a sebeléčení a jiném
  • Kladu důraz na praktické využití
  • 2. část večera je věnována konkrétním situacím účastníku a jejich možnosti řešení pomocí metody
  • Více o automatické - intuitivní kresbě se dozvíte zde...
  • Mimo jiné se seznámíte i s metodami, které jdou s kresbou spojit

7. březen - začátečníci - Loučeň - uačátek 17.30

       Termíny naleznete v programu kurzů. Cena za minimálně dvouhodinové setkání je 230,- Kč