Typologie Enneagram - 9 typů osobnosti, 9 jiných životních přístupů 

Co je Enneagram a k čemu je užitečný:

 • Slovo "ennea" pochází z Řecka, znamená devět, "grammos" je schéma, tvar.
 • Metoda používaná více jak 2000 let
 • Využít v psychologii, koučinku, personalistice, osobním rozvoji
 • Pomáhá pracovat s povahovými rozdíly. Aby jsme je dovedli především v komunikaci využít, než aby nám škodily
 • Lze jej zapojit i do výchovy dětí, zdravějšímu přístupu k nim nebo k sobě
 • V každém je obsaženo něco ze všech 9 popisovaných typů, ale pouze jeden převyšuje ostatní
 • Vlastnosti všech 9 typů jsou pro jednotlivce darem, výzvou nebo i "prokletím"
 • To ovlivňuje výchova, dosavadní životní zkušenosti a jiné
 • Typ nejde změnit, ale je možné se z něj poučit a těžit, využít intenzivněji jeho přednosti


          Co se lze díky Enneagramu naučit:

 • Porozumět svému chování, chování druhých
 • Nepoužívat v životě hlavně své Ego, ale i cit a moudrost
 • Lepe překonávat změny, pochopit své strachy
 • Pochopit svá životní omezení a limity (které je možné díky těmto poznatkům měnit)
 • Najít nejen svá omezení, často neuvědomované silné stránky
 • Pochopit jednání a myšlení lidí okolo (dětí, partnera)
 • Nebrat si chování dětí, partnerů nebo kolegů "osobně", najít v komunikaci společnou řeč a vyhýbat se střetům
 • Začlenit poznatky do výchovy dětí, spolupráce s kolegy, podřízenými nebo nadřízenými, zákazníky
 • V mnoha situacích nebrat život tak vážně a mnohé jiné

Enneagram popisuje u jednotlivých typů emocionální vzorce chování a motivy k životním krokům, jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí, dále pak devět různých způsobů prožívání vztahů, problémů, bolesti, radosti, pozornosti a devět způsobů myšlení a jednání.

K Enneagramu je na trhu mnoho publikací, z mé zkušenosrti bych začal knhou Enneagram - devět tváří duše a pokud Vás téma zaujme, pokračoval bych další literaturou.

Tato charakteristika je velmi zjednodušená, ale může pomoci k prvotnímu přiřazení se k typu. Každý typ má svojí hlavní životní otázku. Snaží se svým chováním o kladnou odpověď na ní od sebe, ale hlavně od okolí.