Spolupráce, komunikace a fungování týmu

 - pracovní, sportovní a jiné týmy nebo skupiny

Popis: Určení a popis formy spolupráce v týmu, komunikace, vnímaného, ale i skrytého vlivu jednotlivých členů na fungování, rozbor vztahů, za pomoci mimo jiné Systemických konstelací a návrh řešení a změn. Tento rozbor  může pomoci mimo jiné vytipovat členy v týmu, kteří jsou slabinou a dále s nimi pracovat pomocí koučinku

Metoda: Analýza pomocí Systémické konstelace, chovaní jednotlivců dle osobnostních typů (Enneagram)

Využití: Získání pohledu na vzájemnou komunikaci týmu, lepší rozdělení členů týmu do pozic dle jejich vlastností, pochopení překážek ve fungování týmu, možnost lepšího řízení a využití potenciálu jednotlivých členů

Vzdělávání: Formou školení - přednášky, interaktivní semináře (Enneagram prakticky, Sedm úrovní komunikace manažera)