Traumatické problémy

Traumatické prožitky a posttraumatické stavy

       Traumatickým prožitkem může být cokoliv, od úrazu, nehody až po tragický zážitek. Mnohdy prožitky, které jsou v našich očích nebo očích okolí jsou označovány za banální, mohou v negativním ovlivňovat celý život až do dospělosti. Zraněné tělo může uzdravit medicína. To, co nabízím navíc je jiný pohled. Tyto traumatická zranění a prožitky vytvářejí v energetickém systému člověka určité energetické stíny, záznamy, které se jen tak nevyhojí. Pod vlivem těchto prožitků vznikají i různé myšlenkové programy.

       Toto může člověka různými projevy provázet již od úrazu nebo se nějaké projevy objeví až po letech. Často tělo nebo psychická oblast má snahu s těmito traumaty vypořádat, zbavit se jich bez našeho přičinění, ale často formou toho, že se nám stále nějaké prožitky nebo zranění v nějakých cyklech opakují. Toto se snažím u klientů diagnostikovat a postupně uzdravovat. Nabízím klientům jiný pohled, než nabízí medicína, ale pohled medicíny nevylučuji. Naopak vítám, pokud se daří u klienta oba přístupy spojit, je to úplně ideální.