Mapování 

- metoda pro práci s následky traumatizujících zkušeností

Metoda traumatické mapování:

 • Traumatem je to, co nedovede člověk emočně, mentálně nebo energeticky integrovat do života, trauma bývá vyvrcholením dlouhodobě stresujícího období
 • Metoda pomáhá pochopit význam zásadních životních událostí, převážně traumatizujících nebo blokujících
 • Pomůže poučit se z událostí, životních "chyb", opakujících se situací poučit, zpracováním současné nebo nedávné události nabízí šanci vyrovnat se s dávnými situacemi
 • Napomáhá změnám, překonání vnitřních i vnějších limitů
 • Odhaluje omezující mentální programy a schémata vytvořené pod vlivem nějaké zkušenosti a umožnuje s nimi pracovat
 • Umožňuje zpracovat traumatickou energii (traumatické stopy) vzniklé touto zkušeností, které jsou zdrojem bolestí a následných retramatizací
 • Pomáhá překonat fyzickou a energetickou paralýzu (následně i mentální) vzniklou vlivem traumatické zkušenosti
 • Mimo jiné se zaměřuje i na tzv. Prvotní otisk a jeho důsledky v dalším životě nebo na Sekundární trauma - odezvu na vystavení traumatu u jiné nebo jiných osob (častý problém u pomáhajících profesí, sociálních služeb aj.)
 • Na rozdíl od jiných metod nejde cestou přímých prožitků souvisejících se špatnou životní zkušeností, je jemná při jejich zpracování
 • Nabízí možnost pracovat s traumatickými prožitky a jejich vlivy na více úrovních - mysl, emoce, fyzické tělo, limbický systém
 • Mezi jednotlivými technikami může klient přispět do procesu změn a pracovat sám se sebou pomocí technik, které se př konzultacích naučí
 • Ne ve všech případech pomáhá jedna metoda, proto Mapování spojuji dle potřeb klienta s dalšími technikami (Koučink, Reflexní masáž, Emoční tejping, Sebemotivační techniky, Arteterapeutická intuitivní kresba, Mentální cvičení a jiné)
 • Metodu používám v každodenní praxi
 • Více o traumatických zkušenostech a jak s nimi pracuji můžete nalézt zde...

Na co je možné Mapování využít:

 • Strachy z konkrétních situací, neurčité strachy
 • Životní stagnace, vyhoření vlivem promárních traumatických zkušeností
 • Důsledky bolestivých vztahu (z dětství, partnerských)
 • Psychosomatické potíže
 • Životní limity a opakující se selhání bez jasné příčiny
 • Nežádoucí emoční reakce, vědomé vyhýbání se životním situacím, panické stavy
 • Opakující se negativní myšlenky, představy, životní situace
 • Nepřiměřené životní reakce - impulzivita, občasná pasivita, agresivita, sebedestruktivní sklony aj.
 • Problémy ve vztahu, dlouhodobé nebo aktuální
 • Existenční obavy
 • V poslední době přibývající nepříjemné prožitky vlivem Covidového stavu (ve vztahu, osobním nebo profesním životě) a jiné

Upozornění, veškeré nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, ale jsou jejich užitečným doplňkem nebo samostaným řešením životních situací...    Číst celé