Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Mapování 

- metoda pro práci s následky traumatizujících zkušeností

Metoda Mapování:

 • Je v první ředě diagnostická metoda využitelná v terapii, při koučinku nebo mentoringu
 • Metoda umožňuje diagnostikovat a následně pochopit význam opakujících se situací v životě, ukázat cestu ke změně
 • Pomůže poučit se z událostí, životních "chyb"
 • Napomáhá určit příčiny životních limitů a omezení na více úrovních
 • Odhaluje omezující mentální programy a schémata vytvořené pod vlivem nějaké zkušenosti a umožnuje s nimi pracovat
 • Je nástrojem při práci odhalování skrytých traumatických zkušeností a jejich vlivu na život
 • Traumatem je to, co nedovede člověk emočně, mentálně nebo energeticky integrovat do života, trauma bývá vyvrcholením dlouhodobě stresujícího období, ale i v důsledku krátkodobé zatěžující situace
 • Mimo jiné umožňuje i práci s tzv. Prvotními otisky, Rodinnými liniemi a jejich důsledky v životě
 • Metodu přímo nevyučuji, ale je součástí semináře Prvotní otisky
 • Tento postup využívám 

Na co je možné Mapování využít:

 • Strachy, úzkosti, psychické a psychosomatické potíže
 • Životní stagnace, vyhoření, ztráty
 • Komunikační, vztahové potíže
 • Dětské potíže, nezdravé návyky
 • Škodlivé komunikační (obranné strategie)
 • Životní limity a opakující se selhání bez jasné příčiny
 • Nežádoucí emoční reakce, impulzivita, pasivita, agresivita, sebedestruktivní sklony aj.
 • K odstraňování rodové zátěže

Nestačí jen příčinu diagnostikovat, ale co dále...

 • Ne ve všech případech pomáhá jedna metoda, proto Mapování spojuji dle potřeb klienta s dalšími technikami zaměřenými na zpracování příčin obtíží a obnovu předešlého stavu
 • Mapování umožnuje určit nejideálnější přístup pro klienta a jeho vedení (tempo práce, zvolenou techniku, interval mezi jednotlivými návštěvami
 • Vede klienta dalším postupem dle jeho stavu, co je připravený zpracovat a eliminovat retraumatizaci při práci s traumatickými zkušenostmi a Prvotními otisky
 • Co umožňují další metody v návaznosti na diagnostiku:

  • Nabízí možnost pracovat s důsledky na více úrovních - mysl, emoce, fyzické tělo, limbický systém
  • Umožňují zpracovat příčiny limitů a omezení, příčinou není vždy traumatická vzpomínka (ale je to celkem časté)
  • Umí zpracovat traumatickou energii (traumatické stopy) vzniklé touto zkušeností, které jsou zdrojem bolestí a následných retraumatizací
  • Pomáhají překonat fyzickou a energetickou paralýzu (následně i mentální) vzniklou vlivem traumatické zkušenosti, odstranit tzv. Svalové (energetické pancíře)
  • Nabízí následně obnovit harmonický stav (tělo, emoce, psychika, energetický systém)
  • Umožňují klientovi nejen příčinu zpracovat, ale i další rozvoj a lepší využití dříve potlačeného potenciálu
  • Na rozdíl od jiných metod nejdu cestou přímých prožitků souvisejících se špatnou životní zkušeností, jsou jemnější při jejich zpracování
  • Mezi jednotlivými technikami může klient přispět do procesu změn a pracovat sám se sebou pomocí technik, které se př konzultacích naučí


Upozornění, veškeré nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, ale jsou jejich užitečným doplňkem nebo samostatným řešením životních situací...    Číst celé