Mapování 

- metoda k diagnostice a uzdravení traumatických zkušeností

Život je plný míst a křižovatek, kde prožijeme nějakou zkušenost a emoci. To nás může ochromit nebo posílit, jak nás ovlivnila poznáme někdy až s odstupem času. Často přichází pocit, že jsme na stejném místě byli a že opět zažíváme to, co kdysi. Pokud nebyla předešlá zkušenost moc dobrá a nevyrovnali jsme se s ní, naše vidění a prožívání světa se zhoršuje, hlavně tomu, co se děje nemusíme rozumět a do života vstoupí bolest. Tak nějak může vznikat trauma. Tato metoda pomůže dát význam opakujícím se situacím, zpracovat zamrzlou bolest a poučit se...