Traumatické prožitky a zranění  - alternativní léčení

      Při pomoci s vyrovnáním se s traumatickými prožitky u klientů nechci zastupovat léčbu klasické medicíny, v některých případech jsou tyto stavy tak závažné, že bez psychologické nebo psychiatrické léčby to nejde. Ale běžně bývám doplňkem této léčby a pokud nejsou traumatické prožitky tak závažné, řešíme je s klientem i bez spolupráce s klasickou léčbou. Čím mohu klasickou léčbu doplňovat? Traumatický prožitek se svojí vibrací ukládá do duševní, mentální, emoční oblasti nebo do fyzického těla (svaly, jednotlivé buňky). Každý takový prožitek vytváří i obtisk v energetickém systému člověka. Metody, které používám, umožňují zaměřovat se na jednotlivé úrovně nebo současně na více úrovní dle situace a prožitku klienta a pracovat i s tím, co klasické přístupy neumožňují. V mnoha případech může mít i traumatický prožitek duchovní příčinu - často nepochopený význam pro klienta, s kterým je možné také pracovat.

Co může být traumatickým prožitkem? Pro každého jednotlivce je to, co jej momentálně trápí to "nejhorší" a největším problémem. Proto nelze posuzovat sílu a hloubku traumatického zážitku. Pro někoho lehká dopravní nehoda může být nedůležitou životní epizodou, někoho může celkově paralyzovat. Traumatické situace a prožitky mohou člověka omezovat ve fyzické podobě (bolesti, nemoc, zhoršená pohyblivost, ztráta životní energie), v emocionální oblasti (omezující pocity, emoce, strachy, úzkosti, hněv, beznaděj), ale hlavně často i v mentální oblasti (utkvělé představy, omezující mentální programy, špatná sebehodnocení, špatné názory na život, lidi, situace).

    Traumata mohou vznikat během celého života vlivem nehod, úrazů, vztahů, životních zkušeností, často takto může paralyzovat i přetížení a následný syndrom vyhoření. Další skupinou traumat mohou být prožitky z prenatálního věku, porodu a raného životního období. Třetí nejhlavnější skupinou traumat můžou být traumata převzatá z okolí (rodiče, sourozenci, skupina lidí. Běžně traumata z prenatálního věku a raného dětství jsou příčinou dalších traumat v průběhu dalšího života, což je vnímáno jako tragedie a trest, ale druhořadá traumata mohou ukazovat i na vyřešení dávných skrytých bolestí a zkvalitnění života.

     S těmito traumaty pracuji dle situace klienta pomocí především alternativních metod, od energetického léčení přes Bachovu terapii a jiné. Každý případ je individuální.

Energetické léčení

Každá nemoc, psychický problém, životní trauma je doprovázeno blokem energie v energetickém systému člověka a vznikem určité energetické stopy nebo záznamu....   Více...