Test talentů a silných stránek

        Pro koho je test převážně určen: 

 • Pro dětí, příp. rodiče pro výběr střední, vysoké školy
 • Pro dospělé při změně profese, hledání nového uplatnění
 • Pro zájemce při osobním rozvoji, jako odrazový můstek k sebekoučinku
 • Pro firmy jako pomocník pro výběrová řízení
 • Pro manažery k profesnímu rozvoji a sebekoučinku
 • Pro děti i dospělé k pochopení charakterového nastavení k vyváženějšímu přístupu k sobě nebo dětem

         Co se v testu mimo jiné posuzuje:        

 • Povahové vlastnosti
 • Základní povahové rysy, silné stránky, talenty, studijní předpoklady
 • Předpoklady pro jednotlivá studijní zaměření a obory
 • Oblasti, s kterými je možné pracovat a rozvíjet je
 • Talenty a předpoklady pro volnočasové aktivity
 • Předpoklady pro profesní zaměření
 • Skryté rizikové faktory

    Cena: 1 000,- Kč/test trvá 90 minut až 2 hodiny