Test osobnosti v personální oblasti

Nabídka pro firmy - test osobnosti, dispoziční test

Dispoziční test - osobnostní a charakterové vlastnosti, způsobilost pro výkon dané pozice

Popis: Určení osobnostních i profesních vlastností, silných a slabých stránek, předpokladů pro danou pozici, určení strategií v komunikaci a přístupu k řešení problémů.

Metoda: Test, řízený rozhovor, diskuse

Využití: Výsledek je využitelný při výběrovém řízení, určení vhodné pracovní pozice, při personálních změnách v rámci firmy, v krizovém řízení a vedení podřízených, odrazem pro koučink aj.