Test talentů a silných stránek

- talentový test, silné stránky, základní profil osobnosti, dispozice pro školu nebo povolání

Test talentů a silných stránek
Test talentů a silných stránek

Pro koho je test určen: test nejčastěji využívají rodiče při hledání střední, příp. vysoké školy pro své dítě nebo pokud chtějí již od školních let směřovat své dítě dle jeho přirozených talentů, chtějí se vyvarovat při jeho směřování. Dospělí klienti tohoto testu využívají při změně profese, při hledání nového uplatnění, aby bylo v souladu s jejich talenty, schopnostmi a aby je naplňovalo a nacházeli v něm smysl života. Test používám i jako hlavní nástroj v personální oblasti pro firmy. Pokud se v testu najdou nějaké nevyrovnanosti nebo si klienti tyto své přednosti neuvědomují, je možné po domluvě na tomto pracovat během individuálních setkání. Tento test je využitelný nejen pro děti, studenty, ale i pro personální účely, pro zaměstnavatele při výběru pracovníka.

Co se posuzuje: mimo jiné se zde posuzují základní povahové rysy, silné stránky, talenty, studijní předpoklady pro jednotlivá zaměření a obory, předpoklady k volnočasovým aktivitám, předpoklady pro profesní zaměření, ale i často skryté předpoklady k patologickým jevům (alkohol, závislosti, sklony k zdravotním nebo psychickým problémům, aby se jim mohlo dle možnosti předcházet).

Způsob vypracování testu: test vypracovávám pomocí diagnostické automatické kresby a získané informace ihned sděluji klientovi, domů si odnese grafický výsledek testu

Cena: 1 000,- Kč (trvaní 90 - 120 minut, Pokud klient chce, je možné na tento test navázat dalším setkáním a začít pracovat na slabých stránkách a využívání silných.