Tarotový koučink - výklad karet, seberozvoj

- životní - duchovní koučink pomocí výkladu tarotových karet

     Má práce s Osho Zen Tarotem je trochu netradiční, pokud klient hledá pasivně odpověď na otázky: "Kdy přijde nová práce, kdy přijde nová láska, kdy bude lépe." a mnohé jiné a pro změnu nic udělat nechce, většinou je nedostane. Osho Zen Tarot stejně jako jiné Taroty sdělí, v jakém bodě se člověk nachází, případně co jej k němu dovedlo a kam má v životě směřuje. Osho Tarot sděluje hlavně informaci, co pro životní změnu lze udělat, jaké jsou jeho silné stránky, ale i slabé, které bude třeba překonat, čeho se má vyvarovat nebo naopak co začlenit do života. Pracuje se zde i s asociacemi, které vyvolávají jak výtvarná provedení jednotlivých karet a jejich názvy.

     Do výkladu aktivně zapojuji klienta, aby nad symbolikou jednotlivých karet přemýšlel, sám hledal řešení, východisko. Pokud se mu to nedaří, samozřejmě mu pomohu, tento způsob přináší klientovi šanci vpustit do svého života změnu k lepšímu, vyjít změně vstříc a nepromarnit čas čekáním až něco přijde. Dá se říci, že tento způsob výkladu a práce s kartami je spíše koučninkem nebo mentoringem. Tento výklad není jen pro ty, kteří hledají duchovní vhled, esoteriku, ale lze jej využít dobře i v běžném životě. Cena za výklad je dle hodinové sazby v ceníku. Jde řešit osobni nebo pracovní oblast, případně zdravotní.

Cesta sebepoznání s moudrostí karet Osho Tarotu 

- sebepoznávací a inspirační kurz

 Osho Zen Tarot a jeho Velká arkána- popisuje kroky poutníka na duchovní cestě, co jej může potkat, jaké nástrahy, co může způsobit zaváhání nebo uvíznutí na cestě za životním cílem. Tato cesta, kterou nám umožňuje Osho Tarot pochopit a lépe zvládnout není jen cestou za duchovním "osvícením" a změnou, ale moudro přináší všem, kteří se vydali nebo chtějí vydat na cestu za změnou v osobním nebo profesním životě, ve vztahu nebo na cestu kde cílem je pochopení sebe, zbavení se starých vzorců používaných generacemi před Vámi. Na tomto setkání poodhalíte moudro této Zenové hry, inspirujete se pro život, pochopíte  některé své motivy chování, ale naučíte se i jednoduchý a praktický způsob výkladu. Více odkaz níže