Tarotový koučink - výklad karet, seberozvoj

- životní - duchovní koučink pomocí výkladu tarotových karet

    Pracuje se zde i s asociacemi, které vyvolávají jak výtvarná provedení jednotlivých karet a jejich názvy. Pokud i má někdo pochybnosti o fungování karetního výkladu, je už jen dobré pracovat s již jmenovanými asociacemi, je možné si díky nim uvědomit své obavy, nedostatky, ale naopak i přednosti a někdy skrytý potenciál. 

      Má práce s Osho Zen Tarotem pro případný pouhý výklad karet je odlišná, jak již bylo řečeno, nevyužívám jej ke klasickému výkladu odpovědí na otázky: "Kdy přijde nová práce, kdy přijde nová láska, kdy bude lépe." a mnohé jiné a pro změnu nic udělat nechce, většinou je nedostane. Osho Zen Tarot stejně jako jiné Taroty sdělí svojí symbolikou, v jakém bodě se člověk nachází, případně co jej k němu dovedlo a kam má v životě směřuje, hlavně informaci, co pro životní změnu lze udělat, jaké jsou jeho silné stránky, ale i slabé, které bude třeba překonat, čeho se má vyvarovat nebo naopak co začlenit do života. 

       Do práce s kartami aktivně zapojuji klienta, aby nad symbolikou jednotlivých karet přemýšlel, sám hledal řešení, východisko. Hledal paralelu významu jednotlivých karet ve svém životě. Pokud se mu to nedaří, samozřejmě mu pomohu. Dá se říci, že tento způsob je spíše koučninkem nebo mentoringem. Tento výklad není jen pro ty, kteří hledají duchovní vhled, esoteriku, ale lze jej využít dobře i v běžném životě. Cena za výklad je dle hodinové sazby v ceníku. Jde řešit osobni nebo pracovní oblast, případně zdravotní.