Individuální rodinné a týmové konstelace

  • Metoda nejen k rozvoji osobnosti, k sebepoznání, ale i k psychoterapii, vztahové terapii
  • Názorným způsobem ukazují souvislosti a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, skupiny nebo týmů
  • Dají se tak využít v rodinné terapii, při práci s pracovními, sportovními nebo jinými týmy
  • Technika spočívá ve vytvoření "modelu" skupiny osob.
  • Můžete ukázat prvotní životní zkušenost s vlivem na formování života jedince (v pozitivním i negativním)
  • Ukazuje postoje, jednání člověka v rámci skupiny nebo týmu i v jakémkoliv věku, jeho vliv na skupinu, jeho vztahy a mnohé jiné
  • Nejčastěji využívají jako skupinová terapie, což není každému příjemné
  • Klientům nabízím individuální formu, kde se konstelace vytváří pomocí jiných pomůcek se s konstelací pracuje jen mezi klientem a koučem 
  • Tuto techniku využívám převážně při pomoci klientům s partnerskými problémy, při koučinku nebo je součástí různých seminářů