Víkend o vztazích

- aneb kde nás bota tlačí...

     Víkend k hledaní a pochopení omezujících vlivů na různé oblasti našich vztahů (partnerské, rodičovské, rodinné, ale určitě i pracovní). Hledání příčin nevhodného pohledu na sebe, na druhé, změnu nefunkčních návyků, nezískáte zde jen informaci "proč", ale hlavně "jak". Jak něco změnit, pomocí jednoduchých technik a změn pohledu na sebe nebo druhé se naučíme praktické věci, jak na zkvalitnění vztahů pracovat.

       Pro ty, kteří jezdí na víkendy nebo večerní kurzy pravidelně budou některá témata opakování, ale sami víte, že při každém opakování nacházíme vždy nové věcí, které jsme dříve neviděli, nechtěli vidět nebo nebyli k jejich pochopení a řešení připravení.

Termín: připravuje se

Místo:

Začátek: pátek 17. 30 - konec neděle cca 14. 00

Cena kurzu: 1 500,- Kč

Záloha: 750,- Kč

Potřeby: podložka na kreslení, psací potřeby, pastelky

Program:

  • Pět jazyků lásky - najdeme formu jakou lásku dáváme a přijímáme, jak to dělají naše děti nebo partneři a najdeme "společnou řeč" takovou, aby všichni našli, co potřebují a cítili se ve vztazích spokojeněji
  • Enneagram - tentokrát se zaměříme ne na vlastnosti jednotlivých typů, ale na jejich vzájemné vztahy. Vysvětlíme si rozdíly typů v konkrétních vztazích (ať partnerských nebo rodičovských), budeme hledat, v čem si jsou v opozici, co mají společné, co začít dělat pro změnu
  • Vztah k sobě, k druhým a neosobní vztahy - pomocí základní vztahové kresby poodhalíme, jak své vztahy utváříme, jak je vnímáme my nebo jak je vnímá okolí
  • Rodinné modely dle konstelací - poodhalíme to, jaký model rodiny jsme si uložili ve svém dětství, jak podobně stejný model vytváříme ve své současné rodině nebo vztahu a opět budeme hledat možnosti změny.
  • Rodinná dogmata a vliv na nás- ve většině rodin fungují z generace na generaci stejné "pravdy", hodnocení, často již nefunkční, ale hlavně ne úplně sloužící všem zjasněným. Podíváme se, jestli něco takového není i ve vaší rodině
  • jiné dle potřeb účastníků a časových možností

Víkend o vztazích 2