Výukové kurzy k léčení sebe nebo blízkých

- kurzy k výuce sebeléčebných a léčebných technik základních oblastí lidského života

      Kurzy pro všechny, kteří nechtějí být jen pasivními účastníky při svém uzdravování a kteří se chtějí něco nového naučit a hlavně dle možností převzít zodpovědnost za svůj život, za své zdraví, ale i za kvalitu partnerských a rodinných vztahů.

     Je mnoho možností a přístupů k sebeléčení, nechci tvrdit, že ty mé jsou jediné a nejlepší, ale mám s nimi zkušenost nejen při uzdravování sebe, ale i při několikaleté práci s klienty. Využívá se zde technik, které jsou jednoduché, časově nenáročné a je možné se jim věnovat i při zaměstnání nebo péči o rodinu. Můžete si vybrat oblast, kterou potřebujete začít měnit, uzdravovat a poznávat, více naleznete níže. Seznam všech kurzů, které nabízím naleznete v sekci semináře. Pokud  hledáte kompexnější kurz, níže naleznete i balíček, který se skládá z toho nejpodstatnějšího z několika kurzů a technik, které z větší části využívám ve své praxi.

Emoční tejpování

Kurz je určen pro všechny, kteří potřebují začít zlepšovat své fyzické zdraví, řešit dopady současného životního stylu a emocí na fyzické zdraví ...  Více...

kurz k léčení stále se opakujících rodinných vzorců, traumat a zátěží a naučíte se jak s nimi pracovat nejen u sebe a jak je přestat předávat svým dětem.... Více...

Bachova terapie k sebeléčení a sebepoznání

kurz k výuce přípravě esencí přímo na míru dané osobě, způsobu aplikace nejen pro sebe, ale i pro své nejbližší nebo pro své zvířecí mazlíčky. Druhá část je věnována...   Více...

Reiki

kurzy k výuce práce s léčivou energií, využití pro sebe nebo blízké. Metoda se dobře spojuje jinými postupy k sebeléčení... Více...


Balíček kurzů

Balíček kurzů obsahuje výběr toho nejpodstatnějšího z více kurzů. Tyto témata na sebe nepřímo navazují a slouží ke komplexnějšímu využití těchto technik k uzdravování sebe nebo nejbližších... Více... 

Emoční kresba

kurz, kde se naučíte jak na emoce. Jak s nimi pracovat v akutním stavu, dlouhodobě. Jak předcházetjejich vlivu na zdraví, vztahy. Jak využít kresbu k harmonizaci a uklidnění... Více... 

Vnitřní dítě a vlastní sebehodnota v dospělosti

inspirační kurz k pochopení a uzdravování mentálních programů, nezdravých sebehodnocení a následně své emoční oblasti,...   Více...

zde se naučíte techniky k uvolňování škodlivých emocí a základy tzv. mentálního programování, ke změně nevhodných mentálních mentálníchchprogramů, ...   Více...

Karmické mapování

kurz pro pokročilejší k diagnostice, pochopení a řešení životních úkolů, programů, rodinné zátěže, které si duše nese z dávné minulosti, tzv. Karmických programů. Více...