Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Kurz - koučinkový program Sebekoučink pro každého

- individuální program pro hledající změnu a třeba nevědí jak začít

  Tento program je základním, jednoduchým návodem, jak začít měnit svůj život, stanovit si cíl, zbavit se vlastních omezení, pochopit své motivy jednání, své povahové dispozice a začít postupně řídit svůj život. Je možné tento program sestavit do individuálního koučinkového programu. Postupy v kurzu obsažené používám při každodenní práci s klienty. Více naleznete níže ...

     Návodů na sebekoučink je mnoho. Do programu jsem zařadil témata, která se mi osvědčila v praxi a pomáhají získat v ucelené formě základní návod bez složitých pouček, nutnosti složitého studia a nácviku. Jsou součástí základního koučovacího procesu, který nabízím jednotlivcům, firmám. Přínos mají pro aktivnější zájemce. V praxi jsem zjistil, ale něco si z něho odnesou i ti s pasivnějším přístupem (ti, kteří byli vyslání na koučink firmou). Základní informace budou doplněny odkazy k možnostem dalšího samostudia. Součástí semináře bude je mimo jiné nácvik technik k rozhodování, sebemotivaci, mentálnímu cvičení a práci s emocemi.

Cena:  6 600,- Kč, při počtu více účastníku sleva 25% na osobu


Sebekoučink je:

 • Sebekoučink je cílená vnitřní činnost člověka
 • Slouží k uvědomění toho, kdo je, co v životě chce
 • Je nástrojem k tomu, jak toho docílit a nevzdat to
 • Člověk se zde koučuje sám, nevyužívá pomoci jiného člověka
 • Pomáhá převzít zodpovědnost za svůj život 
 • Pomáhá ovlivnit kvalitu myšlení, jak se můžeme cítit
 • Posiluje sebevědomí, pomáhá najít životní směr
 • Jednotlivé postupy zaměřené na povahovou výbavu, emoce, myšlení a skryté motivy chování mohou být průvodcem nejen v období růstu, ale i v složitějších časech


Pro koho je program určen:

 • Pro všechny dospělé a dospívající, kteří chtějí převzít zodpovědnost za svůj život
 • Pro stávající nebo minulé klienty
 • Pro zaměstnance, studenty
 • Ale i pro maminky na mateřské připravující se na návrat do pracovního života
 • Pro manažery, obchodníky, podnikatele
 • A další veřejnost

Využití sebekoučinku:

 • Slabé sebevědomí, pocit vlastní nedostatečnosti
 • Potřeba zavděčit se, sebepopírání
 • Problémy v komunikaci, neschopnost prosadit se
 • Partnerské, zdravotní nebo profesní problémy
 • Pocit nespokojenosti, životního nenaplnění, hledání svého určení
 • Při selhávání v důležitých životních situacích
 • Stav vyhoření
 • Dá se využít i v současné době, která vyvolává nejen mnoho nízkých emocí, ale i mnoho negativních sebehodnocení a pochybností o sobě, pocitů selhání aj.

  Cíl tohoto kurzu:

 • Nenásilnou formou inspirovat ke změnám, zkvalitnění základních životních oblastí
 • Překonat limity dané osobní zkušeností nebo výchovou a rozvinout vlastní potenciál
 • Poznatky se dají využít v oblasti zdraví, vztahů, v osobním životě, profesi
 • Běžně se koučink nevěnuje otázkám minulým a omezením, rozvíjí pouze silné stránky a dívá se dopředu. Ze zkušenosti mohu říci, že často bývají dávná omezení, která stále člověka limitují a nějakým způsobem o sobě dávají vědět, výsledky pak nebývají na 100%
 • Proto se tento seminář v nutné míře věnuje i těmto limitům, říkám jim "Prvotní životní zkušenost"
 • Jednotlivé praktické kroky si účastníci vyzkouší
 • Kurz probíhá v maximálním počtu 2 účastníků
 • Je možné absolvovat jako samostatný koučinkový program

Program:

 • Životní spokojenost, hledání životního cíle
 • Hledání možností realizace, vnitřních a vnějších prostředků
 • Kaizen - princip životních změn (malými kroky k velkým změnám)
 • Prvotní životní zkušenost - vliv na formování osobnosti, změna nastavení vnitřních omezení
 • Emoce - jak dostat emoce pod kontrolu, aby neovládaly život, ale pomáhaly
 • Kdo jsem - povahová výbava pro život, pohled na osobnost mimo jiné pomocí typologie Enneagram
 • Mentální trénink a sebemotivace
 • Vztahové dovednosti, fungování ve skupině

Cena seminářů pro veřejnost 6 600,- Kč, v případě následného profesního využití 1 3000,- Kč