Původní rodinné vzory v partnerských vztazích

 -individuální kurz pro partnery k pochopení a změně rozdílných jednání ve vztahu

     Kurz, kde pomocí principu Vztahových provázků nahlédnete na svou rodinnou zátěž, na vzájemně limitující vzorce chování přenesených z původních rodin. Tyto vzorce se většinou neslučují nebo nějakou formou limituji kvalitní prožívání vztahů. Získáte šanci se nejen od těchto modelů oprostit, ale hlavně snížit pravděpodobnost jejich přenosu na další generaci, to znamená děti.

Podíváme se mimo jiné na společné partnerské téma, na to, co si vzájemně "zrcadlíte", na spouštěče neshod, příčiny nedorozumění, na škodlivé obranné strategie, na to, jak posílit důvěru a mnohé jiné. A to především pomocí vlastních sil. Kurz nenahrazuje partnerskou terapii a je určen pro jeden pár. Je i možnost po domluvě účast dvou spřátelených párů. Zpět kurzy pro partnery...

Hlavní body programu:

  • Seznámení s hlavními energetickými, životními centry a základními oblastmi vztahů
  • Jejich souvislost se zdravým, způsoby jednání a obrannými strategiemi
  • Sebediagnostika stavu vztahových provázků
  • Techniky ke změně vzorců chování a tzv. svalových pancířů
  • Případné další nasměrování při hlubších zraněních vzniklých vlivem traumat a životních zkušeností

Časová náročnost: minimálně 8 hodin včetně přestávky na oběd

Cena: 4 200,- Kč za pár

Místo konání: po domluvě, ale většinou Mladá Boleslav, Loučeň