Rodinné - partnerské kurzy 

- kurzy pro děti, studenty, jejich rodiče, ale i partnerské páry

Tyto rodinné kurzy mohou mimo jiné pomoci zkvalitnit vzájemné vztahy v rodině. A to především zaměřením na vzájemné rozdíly, postoje, způsoby řešení různých situací a vzájemná očekávání, která většinou nejsou pochopena. Některá témata jsou zaměřena i na lepší zvládání emocí, zvládnutí lehčích "bloků" pocházejících z dětství. V neposlední řadě i na lepší využití vlastního potenciálu, ve škole nebo profesním a osobním životě.

Setkání trvají 3 hodiny, většinou, pokud není domluveno jinak dopoledne. Obsahem je vždy to nejpodstatnější z jednotlivých oblastí, aby se děti nebo mladší ročníky nenudily nebo zbytečně nezahltily informacemi. Pokud někoho některé téma zaujme a bude se mu chtít věnovat hlouběji, je to možné na dalších kurzech. Jsou určeny pro děti od cca 10-12 let, pro studenty a samozřejmě i jejich rodiče. Dále páry, ale i jednotlivce Setkání slouží k inspiraci, jak nenáročně bez složité terapie začít zlepšovat život ve vztahu, v rodině, ve škole nebo v zaměstnání. Dále uvědomovat si sebe, ale i druhé.

Co mě vedlo k nabídce těchto kurzů - setkání? Většinu informací, praktických zkušeností využívají dospělí klienti, většinou individuálně, tak tedy proč o něčem nemluvit s většinou aktérů ve vztahu. I děti jsou vnímavé, potřebují některým věcem kolem sebe porozumět a pokud je to společně s rodiči, má to určitě větší přínos, proto jsou setkání otevřená i pro děti. U partnerů někdy brání najít společný čas na celodenní seminář, 3 hodiny už mohou být zvládnutelné. Předávané zkušenosti jsem i osobně využíval a využívám ve své rodině. Pomohly nám právě v porozumění jeden druhému, k pochopení jeho způsobu komunikace, důvodům, proč druzí jednají zrovna tak a mnohému dalšímu. Zjednodušeně říci, přestali jsme si mnoho věcí brát osobně a zbytečně se neurážet. Naučili jsme se jeden druhého chápat a vyjít mu vstříc. Práce s emocemi a mentální trénink například pomáhal dcerám na základní, střední i vysoké škole, při přijímacích zkouškách a v jiných důležitých situacích, pomohl i dospělým alespoň krátkodobě posílit sebe před výběrovým řízením nebo v důležité situaci. 

Určitě se najde více důvodů a většina si své na těchto setkáních může nejít. Pro více informací mě klidně kontaktujte, rád Vám vše zodpovím. Protože se na těchto kurzech mohou setkat děti, rodiče nebo partneři, prosím o dodržování několika jednoduchých podmínek uvedených níže.

Jednotlivé kurzy a témata:

(témata kurzů se budou průběžně doplňovat nebo je možné pro Vás zajímavé téma mi navrhnout)


Podmínky pro rodiče:

 • Umějte se přiblížit úrovni svých dětí, stát se na chvíli dětmi
 • Neurážejte se, pokud vám děti řeknou něco nepříjemného
 • Nebuďte na setkání nebo poté doma kritičtí a dětem nevyčítat jejich slabiny
 • Nepoužívejte poznatky k nátlaku na své děti
 • Připusťte si své slabiny, jejich překonáním vlastně pomáháte i dětem
 • Chtějte se společně měnit, zlepšovat, přijmout děti nejen jako děti, ale jako své učitele
 • Mějte chuť inspirovat se druhými, nebojte se inspirovat druhé

Podmínky pro děti:

 • Nechoďte na kurz z donucení, jen z důvodu udělat někomu radost
 • Nebojte se nebo chcete začít mluvit otevřeně, před druhými, ale hlavně před rodičem o tom, co vás trápí
 • Pokud rodič přizná nějakou chybu, nebudete mu ji vyčítat
 • Nebudete, pokud možno v budoucnosti nebo na setkání vyčítat rodičům jejich "selhání", slabosti
 • Chtějte se společně zlepšovat

Podmínky pro partnery:

 • I zde platí nechoďte na kurz z donucení, jen z důvodu udělat někomu radost
 • Nebojte se nebo chcete začít mluvit otevřeně, před druhými, ale hlavně před partnerem, co vás trápí
 • Nevyčítejte "chyby", selhání sobě ani partnerovi, taď, ani v budoucnosti
 • Nebudete, pokud možno v budoucnosti nebo na setkání vyčítat rodičům jejich "selhání", slabosti
 • Chtějte se společně měnit. mějte chuť inspirovat se druhými a poznat nové lidi