Rodinné - kurzy 

- kurzy pro děti, studenty, jejich rodiče, páry i jednotlivce

Tyto rodinné kurzy mohou mimo jiné pomoci zkvalitnit vzájemné vztahy v rodině. A to především zaměřením na vzájemné rozdíly, postoje, způsoby řešení různých situací a vzájemná očekávání, která většinou nejsou pochopena. Zjednodušeně říci, přestali jsme si mnoho věcí brát osobně a omezili nevhodné reakce. Některá témata jsou zaměřena i na lepší zvládání emocí, zvládnutí lehčích "bloků" pocházejících z dětství. V neposlední řadě i na lepší využití vlastního potenciálu, ve škole nebo profesním a osobním životě.

Setkání trvají 3 hodiny, většinou, pokud není domluveno jinak dopoledne. Obsahem je vždy to nejpodstatnější z jednotlivých oblastí, aby se děti nebo mladší ročníky nenudily nebo zbytečně nezahltily informacemi. Pokud někoho některé téma zaujme a bude se mu chtít věnovat hlouběji, je to možné na dalších kurzech. Jsou určeny pro děti od cca 9 let, pro studenty a samozřejmě i jejich rodiče. Dále páry, ale i jednotlivce Setkání slouží k inspiraci, jak nenáročně bez složité terapie začít zlepšovat život ve vztahu, v rodině, ve škole nebo v zaměstnání. Dále uvědomovat si sebe, ale i druhé.

Co mě vedlo k nabídce těchto kurzů - setkání? Většinu informací, praktických zkušeností využívají dospělí klienti, většinou individuálně, tak tedy proč o něčem nemluvit s většinou aktérů ve vztahu. I děti jsou vnímavé, potřebují některým věcem kolem sebe porozumět a pokud je to společně s rodiči, má to určitě větší přínos, proto jsou setkání otevřená i pro děti. U partnerů někdy brání najít společný čas na celodenní seminář, 3 hodiny už mohou být zvládnutelné. Předávané zkušenosti jsem i osobně využíval a využívám ve své rodině, při práci s klienty. 

Určitě se najde více důvodů a většina si své na těchto setkáních může nejít. Pro více informací mě klidně kontaktujte, rád Vám vše zodpovím. Protože se na těchto kurzech mohou setkat děti, rodiče nebo partneři, prosím o dodržování několika zásad...