Rodinné dopolední kurzy

Tyto rodinné kurzy mohou mimo jiné pomoci zkvalitnit vzájemné vztahy v rodině. A to především zaměřením na vzájemné rozdíly, postoje, způsoby řešení různých situací a vzájemná očekávání, která většinou nejsou pochopena. Některá témata jsou zaměřena i na lepší zvládání emocí, zvládnutí lehčích mentálních programů pocházejících z dětství. V neposlední řadě i na lepší využití vlastního potenciálu všech, ve škole nebo profesním a osobním životě.

Setkání trvají 3 hodiny, obsahem je vždy to nejpodstatnější z jednotlivých oblastí, aby se děti nenudily nebo zbytečně nezahltily informacemi. Jsou určeny pro děti od cca 10-12 let, pro studenty a samozřejmě i jejich rodiče.

Co mě vedlo k nabídce těchto kurzů - setkání? Většinu informací, praktických zkušeností využívají dospělí klienti. I děti jsou vnímavé, potřebují některým věcem kolem sebe porozumět a pokud je to společně s rodiči, má to určitě větší přínos. Předávané zkušenosti jsem i osobně využíval a využívám ve své rodině. Pomohly nám právě v porozumění jeden druhému, jeho způsobu komunikace, dávání a přijímání lásky a pozornosti, životním hodnotám. Zjednodušeně říci, přestali jsme si mnoho věcí brát osobně a zbytečně se neurážet. Naučili jsme se jeden druhého chápat a vyjít mu vstříc. Práce s emocemi a mentální trénink pomáhal dcerám na základní, střední i vysoké škole, při přijímacích zkouškách a v jiných důležitých situacích.

Jednotlivé kurzy a témata:

Emoce a mentální trénink pro školáky, studenty, rodiče

Pět jazyků lásky v rodině

Enneagram pro děti a rodiče

13. komnata pro děti a rodiče

(témata kurzů se budou průběžně doplňovat)