Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Individuální systemické konstelace

- rodinné konstelace, týmové konstelace

Jsou metodou k rozvoji osobnosti, sebepoznání nebo i psychoterapii. Jejich sestavení ukazuje souvislosti a vztahy mezi jednotlivými členy skupiny (rodina, pracovní a jiný tým). Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Většinou se s konstelacemi pracuje formou skupinové terapie, což uzavřenějším lidem nemusí vyhovovat. Z tohoto důvodu při koučinku nebo konzultaci s konstelacemi pracuji jinou formou, pomocí dalších technik je s klientem sestavujeme mezi čtyřma očima.