Rodinné konstelace

       Rodinné konstelace jsou metodou využívanou k rozvoji osobnosti, poznávání sebe, ale i k psychoterapii. Pomocí konstelací lze názorným způsobem ukázat a pochopit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, případně mezi členy jiných společenských systémů (pracovních, sportovních, školních a jiných). Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda se vyžívá v různých terapiích a v poradenství.

      Technika této metody spočívá ve vytvoření "modelu" rodiny nebo jiné skupiny osob. Můžete zde vidět, jak pro formování našeho života (v pozitivním i negativním) jsou nejen vlastní rodiče, sourozenci, prarodiče ale mnohdy i další příbuzní včetně lidí, kteří s naší rodinou nějak souvisí. Můžou se zde zobrazit i lidi, kteří byli z rodiny nějak vyčlenění, kteří zemřeli a na které se mnohdy i zapomnělo.

       Dle rozestavění jednotlivých členů konstelace jsou vidět naše postoje k jednotlivým členům, dostavují se emoce, napadají nás nevyřčená slova. Můžeme vidět dávnou situaci jiným pohledem, získat nadhled, přestat lpět na starých křivdách a mnohé jiné..

Využití konstelací v individuálním poradenství

       Konstelace lze využít také při individuálním poradenství. Pracuje se zde například se značkami nebo figurkami místo lidských zástupců jednotlivých členů systému. Klient je rozestavuje na stůl, případně zem a společně s terapeutem udělají z této konstelace závěr a dále s těmito informacemi mohou pracovat.

       Já osobně při individuálních konstelacích využívám automatickou kresbu, individuální konstelace touto formou má výhodu především pro klienty, kteří své problémy raději řeší v soukromí než ve skupině, kde nemusí tolik poodhalovat své bolesti a emoce. Který způsob (skupinový nebo individuální) je lepší je těžko říci, každý přístup má své výhody i nevýhody.

      S informacemi získanými s konstelace dále s klientem pracujeme dle jeho zájmu a potřeb, lze na ně navázat dalšími technikami, které při práci využívám.

Vztahová kresba - Vztahové provázky a rodinné konstelace automatickou kresbou - sebepoznávací kurz

Cena: 1 500,- Kč

Termín: 11. 8. 2019

Místo: Loučeň, Grusova 184

Začátek: v 8:30, konec cca v 17 hodin

Pomůcky: pastelky, podložku na malování

      Setkání nejen s automatickou kresbou, kde se můžete zdokonalit v jejím využití, ale hlavně nahlédnout do vztahů partnerských nebo rodinných vztahů. Kurz Vám umožní pochopit své vlastní nezdravé způsoby chování díky rozkresléní tzv. Vztahových provázků, které bývají hlavní příčinou neshod ve vztazích a často jsou předávány z generace na generaci. Díky této rodinné zátěži pak opakujeme stejné chyby, máme stejné nezdravé postoje k sobě, k druhým, nezdravé hodnocení, nereálná očekávání a mnohé jiné. Hlavně to co jsme dostali do života a vzali za své, pak předáváme i svým dětem. Nauříme se i jak s těmito bloky začít pracovat.  Absolvování základního kurzu automatické kresby je výhodou, ne však podmínkou.