Systemické konstelace

Individuální rodinné a týmové konstelace

      Systemické - rodinné konstelace jsou metodou využívanou k rozvoji osobnosti, poznávání sebe, ale i k psychoterapii. Pomocí konstelací lze názorným způsobem ukázat a pochopit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, případně mezi členy jiných společenských skupin nebo týmů (pracovních, sportovních, školních a jiných)..

      Technika této metody spočívá ve vytvoření "modelu" rodiny nebo jiné skupiny osob. Můžete zde vidět, jak pro formování našeho života (v pozitivním i negativním) jsou nejen vlastní rodiče, sourozenci, prarodiče ale mnohdy i další příbuzní včetně lidí, kteří s naší rodinou nějak souvisí. Můžou se zde zobrazit i lidi, kteří byli z rodiny nějak vyčlenění, kteří zemřeli a na které se mnohdy i zapomnělo.

      Konstelace se nejčastěji využívají jako skupinová terapie, což není každému příjemné. Klientům nabízím individuální formu, kde se konstelace vytváří diagnostickou kresbou a tento způsob práce začleňuji do konzultací v oblastí vztahů, ale i zdraví. V personálním oblasti se dá diagnostikovat fungování týmu (spolupráce, komunikace, ale i hierarchie v týmu), ale i rušivé vlivy a jiné.