Individuální rodinné konstelace

       Rodinné konstelace jsou metodou využívanou k rozvoji osobnosti, poznávání sebe, ale i k psychoterapii. Pomocí konstelací lze názorným způsobem ukázat a pochopit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, případně mezi členy jiných společenských systémů (pracovních, sportovních, školních a jiných). Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda se vyžívá v různých terapiích a v poradenství.

      Technika této metody spočívá ve vytvoření "modelu" rodiny nebo jiné skupiny osob. Můžete zde vidět, jak pro formování našeho života (v pozitivním i negativním) jsou nejen vlastní rodiče, sourozenci, prarodiče ale mnohdy i další příbuzní včetně lidí, kteří s naší rodinou nějak souvisí. Můžou se zde zobrazit i lidi, kteří byli z rodiny nějak vyčlenění, kteří zemřeli a na které se mnohdy i zapomnělo.

       Dle rozestavění jednotlivých členů konstelace jsou vidět naše postoje k jednotlivým členům, dostavují se emoce, napadají nás nevyřčená slova. Můžeme vidět dávnou situaci jiným pohledem, získat nadhled, přestat lpět na starých křivdách a mnohé jiné..

Využití konstelací v individuálním poradenství:

       Konstelace lze využít také při individuálním poradenství. Pracuje se zde například se značkami nebo figurkami místo lidských zástupců jednotlivých členů systému. Klient je rozestavuje na stůl, případně zem a společně s terapeutem udělají z této konstelace závěr a dále s těmito informacemi mohou pracovat.

       Já osobně při individuálních konstelacích využívám automatickou kresbu, individuální konstelace touto formou má výhodu především pro klienty, kteří své problémy raději řeší v soukromí než ve skupině, kde nemusí tolik poodhalovat své bolesti a emoce. Který způsob (skupinový nebo individuální) je lepší je těžko říci, každý přístup má své výhody i nevýhody.

      S informacemi získanými s konstelace dále s klientem pracujeme dle jeho zájmu a potřeb, lze na ně navázat dalšími technikami, které při práci využívám.. V programu bývá i sebepoznávací kurz, věnovaný nejen tématu rodinných konstelací, ale hlavně oblasti vztahové kresby, viz. níže.