Řízený sebekoučink

- pomocník při psychických potížích, v krizových situacích, pro vyrovnání s traumaty, ale i k rozvoji sebe


       Postup, který aktivně zapojuje klienta do vyrovnání se s dávnými prožitky zasahující současnost nebo i s psychickou, a jinou každodenní zátěží. Hlavně učí klienta do budoucna pracovat sám se sebou díky získaným zkušenostem. Nemusí tuto činnost zaměřovat pouze na řešení a zpracování limitů, ale i k rozvoji svého potenciálu, vždy záleží na potřebě klienta . Jako u běžného koučinku je zde kouč průvodcem, s tím rozdílem, že klient dostává mezi schůzkami úkoly a nástroje pro řešení situace. Tím se aktivně zapojuje do sebeuzdravování. Zohledňuje se zde jeho současný stav a možnosti aktivního přístupu. A to, od úkolů jednoduchých po složitějších a intenzita jeho zapojení se mění dle vývoje procesu. Postup není založen na univerzálním postupu a systému, ale na postupném vytváření jednotlivých témat dle potřeby klienta, vzhledem k jeho individualitě. Doba trvání jednotlivých schůzek, interval mezi nimi a jejich forma je vždy na vzájemné domluvě. V případě zájmu a pro více informací mě kontaktujte.

K čemu lze řízený koučink a sebekoučink využít:

 • Partnerské a komunikační potíže, překonání rodové zátěže
 • Dětská a ranná traumata s vlivem na současný život
 • Psychické potíže a zátěž
 • Změna posttraumatických obranných reakcí (útěk, boj, zamrznutí - strnutí)
 • Překonání vnitřních limitů a různých omezení
 • K osobnímu růstu a rozvoji

Princip řízeného koučinku a sebekoučinku:

 • Využívá se přiměřeného aktivního zapojení se klienta do procesu změn, ale vždy jen do té míry, do jaké je schopný klient vzhledem k momentální situaci se zapojit
 • Dle toho se mění intenzita péče kouče a aktivity vlastní
 • Klient se během procesu učí techniky k relaxaci, harmonizaci, práci emocemi a mentálními nastaveními, zvládne je téměř každý
 • Tyto techniky mají samoregulační princip, umožňují jejich využití jen do té míry, do které je klienty připravený a schopný tento krok zpracovat
 • Využívá se filosofie Kaizen, což stručně znamená malými a postupnými změnami k trvalým výsledkům
 • Postup umožňuje ideálně rozvrhnout čas aktivity a relaxace k tomu, aby jednotlivé oblasti (fyzická, emoční, mentální, duševní) měly čas na změnu
 • Pracuje se nejčastěji s principem Prvotních otisků - každá nepřiměřená reakce může mít příčinu v dávném skrytém prožitku uloženém v nás
 • Přístup se nevěnuje pouze jedné oblasti, ale spojuje vše, od roviny fyzické po rovinu duševní
 • S mírným omezením jde využít i formou online setkání
 • Za zmínku samozřejmě stojí, že tento postup nenahrazuje lékařskou nebo psychologickou péči, je jejím doplňkem. Není tedy vhodná pro klienty, kteří potřebují intenzivní medicínskou léčbu