Prvotní - Limbický otisk

- dětská raná traumata s přesahem do dospělosti

Co je Prvotní - Limbický otisk? 

Je to odraz našich raných prožitků otisknutých do nervového systému dítěte nebo do vznikajícího nervového systému plodu. Může být samozřejmě pozitivní[R1] . ten většinou nedává důvod k tomu, abychom se jím někdy zabývali (určitě jen rozvojem pozitivních zkušeností a povahových předpokladů).

Otisk, který nám v dospělosti o sobě může dát vědět a stojí za povšimnutí je ten, který vzniká pod vlivem traumatizujících, bolestných prožitků a hlavně neuvědomovaných situací a zkušeností. Otisk u dítěte nebo dospělého ovlivňuje a řídí život přes emoční projevy, ale hlavně přes hormonální a nervový systém. Hormony následně ovlivňují vitalitu, zdraví, sexuální potřebu, plodnost, trávení, ale i psychickou oblast (deprese, pocit štěstí). Dá se říci, že většina bolestivých zkušeností nebo traumat v dospělosti je pouze opakováním původního traumatického otisku a pokusem těla a psychiky se s touto zkušeností vyrovnat. Většinou, pokud souvislosti tento člověk nepochopí dochází spíše k retraumatizaci.

Změna Prvotního otisku může zlepšit kvalitu života. A to v oblasti zdraví, vztahů a pomoci k tomu, aby vás určité životní situace tak bolavě nezasahovaly. Pokud už u vašich dětí došlo k nějakému omezujícímu otisku, máte šanci toto zranění neprohlubovat a přispět k jeho uzdravování. To platí i v dospělosti..

Otisk vzniká v prenatálním období, během porodu až po období postnatální. V období, kdy plod nebo dítě ještě vnímá svět pomocí pocitů nebo emocí a podle toho i reaguje. Pokud bylo něco v nepořádku, má to za následek celoživotní napětí v této části mozku - v limbickém systému. V dospělosti se může projevovat fyzickými projevy, jako je pocit dušení, dávení, bolesti, únavy, znehybnění, závratě, problémy s potravou a často například i vysokým tlakem. Dalším dopadem Prvotního otisku je i to, že utváří a řídí život přesunem i do dalších úrovní vědomí (emoce, myšlení), jak již bylo psáno výše. Ovlivňuje sebepřijetí, mezilidské a partnerské vztahy, projev sebe, životní úspěch, vztah k materiálním hodnotám a mnohé jiné.

Jak otisk vzniká? V první řadě to je stresující zážitek nebo zážitky během období důležitého pro formování mozku. Muže to být problémové těhotenství, složitý porod, zkušenosti z prvních měsíců života. Dále i to, čemu se v psychologii říká učení nápodobou. Plod, novorozenec do sebe přijímá naladění rodičů, jejich psychické a emoční rozpoložení, jejich vidění světa, důvěru v život a mnohé jiné. To, co se dělo v rodině, často skryté "dědictví" ve formě zkušeností a prožitků předávaných z generace na generaci. To, jak je dítě vítáno, očekáváno má také zásadní vliv na otisk. Pro někoho to může být neuvěřitelné, ale kvalita života v dospělosti má základ už v tomto období.

Zcela zásadní pro celý život je Prvotní otisk vytvořený během porodu, má vliv na projev a přístup k životu. Může mít vliv na vnímání svobody a svobodného rozhodnutí (pokud bylo dítě počato pod nátlakem), vůli k životu, pasivitu až rezignaci může způsobovat Císařský řez, problémy s nátlakem a manipulací okolí zapříčiňuje například vyvolávaný porod. Dopad má i uvíznutí v porodních cestách, přidušení při porodu, ale i tzv. Bonding (vytvoření raného kontaktního spojení rodičů s miminkem během prvních hodin a dnů po porodu). Zdravotní problémy v těhotenství nebo komplikace během porodu ovlivňují vztah ke zdraví a nemoci a našly by se i další dopady porodu na chování člověka v dospělosti.

Co je důležité říci závěrem? S Prvotními otisky se dá nejen v dětství, ale i v dospělosti pracovat. Dají se diagnostikovat, měnit nebo jak můžete nalézt na internetu "přepisovat". Současně se změnou otisků je někdy potřeba pracovat i s emocemi, změnou mentálních nastavení a nefunkčních návyků vzniklých pod vlivem opakujících se situací a zkušeností. Případně transformovat zablokovanou posttraumatickou energii a posttraumatické stopy na těle nebo v energetickém systému..

Podobně se dá pracovat i s dalšími bolestivými zkušenostmi, dětskými, ale i s těmi, které vznikají během dospělého života. S traumaty z nehod, útoků, vztahových konfliktů a dalšími. Jak již bylo napsáno, hodně těchto situací má spojitost s Prvotními otisky.

Při práci využívám mnohaletou zkušenost při práci s klienty, zkušenost s klasickými, ale i alternativními přístupy. Neinvazivní postup sestavuji klientovi přímo na míru, tak aby jej přehnaně nezatěžoval a spíše trauma neprohluboval. Tento postup je využitelný u dětí i dospělých. Snažím se nepracovat jen s důsledkem nebo jednou oblastí, ale pomoci klientům udělat změnu komplexněji. Pokud to jejich stav dovolí, zapojuji je do problému aktivně. Využíváním[ technik k harmonizaci, práci s emocemi nebo vnitřní sebemotivaci. Pro více informací mě klidně kontaktujte.