Zdravotní, psychické, psychosomatické problémy a onemocnění

- psychosomatické nemoci, psychosomatická poradna, příčiny nemocí

     

      Většina přístupů, regeneračních technik se věnuje pouze tělesným potížím člověka, věnují se v případě nemocí nebo potíží vlastně jen důsledkům těchto příčin, ale už z různých důvodů se nevěnují příčině, konkrétně danému člověku, jeho současné situaci, rodinným a sociálním problémům. Řeší se tak jen důsledek, v některých případech se daří tyto důsledky potlačit, ale v mnoha případech se tato snaha míjí účinkem.

      Jak jsem již psal, v žádném případě nechci soutěžit s klasickou medicínou, ale u klientů, kteří mě navštěvují, se snažím především pomocí alternativních metod řešit nejen daný problém, ale hlavně najít příčinu a uzdravit jí. 

      Klientům pomáhám tyto příčiny najít, pochopit, zpracovat a následně, pokud je třeba změnit zaběhlé a škodlivé návyky a mnoho jiného, vždy volím individuální přístup k jednotlivému klientovi.  Mimo jiné se zaměřuji na stavy, kdy nepostačují běžné léčebné přístupy, klient chce pochopit příčinu a význam daného problému, na uzdravení stavů po zranění, operaci, syndromu vyhoření a mnohému jinému. Každá nemoc, zranění, zákrok zanechá jizvy nejen na těle, ale zanechá svojí stopu v psychické oblasti, v energetickém systému nebo v duševní oblasti, tyto jizvy se často uzdravují i několik let a někdy jsou i trvalé. Zde je velký prostor právě v začlenění i alternativních metod, které používám.

Diagnostická automatická kresba

  slouží k diagnostice zdravotního stavu, energetického systému člověka, vztahů a mnohého jiného, pomocí této metody lze... Více...

Test zdravotního stavu

test je určen pro všechny, kteří chtějí získat přehled o svém zdravotním stavu nejen pohledem klasické medicíny, ale pomocí pohledu ne energetický stav ... Více...

Energetické léčení

Každá nemoc, psychický problém, životní trauma je doprovázeno blokem energie v energetickém systému člověka a vznikem určité energetické stopy nebo záznamu....   Více...

Reiki

je metoda pocházející z Japonska, jako zakladatel je uváděn Mikao Usui. Reiki pomocí univerzální energie harmonizuje a uzdravuje fyzické tělo, psychickou oblast a ... Více...

Životní koučink

 je to přístup k hledání řešení v různých oblastech, k osobnostnímu rozvoji člověka v oblasti, kde má tento člověk problém (zdraví, vztahy, komunikace... Více....