Poradna - pomoc pro dospělé 

- psychosomatické, vztahové, partnerské, osobnostní potíže, životní limity, osobní rozvoj

Všechno souvisí se vším... Vztahy, zdraví, osobní a rodinný život nebo finance. Z tohoto důvodu se věnuji všem těmto oblastem. Pokud ztratíme vyrovnanost v jedné, můžou se časem objevit potíže v oblastech jiných. Je to mnohdy začarovaný kruh, v kterém se člověk může ztrácet. Snažím se klientům pomoci dát tyto oblasti do harmonie (zdraví, vztahy, profesní život, finance), překonat vnitřní limity, překážky, pokud chtějí poučit se z předešlých přešlapů a mnohé jiné. Nabízím krátkodobou pomoc s aktuálním stavem, případně dlouhodobou, např. koučink...

Zdravotní a psychosomatické potíže:

 • Diagnostika psychosomatických příčin nemocí, následná pomoc
 • Harmonizace zdravotního stavu a energetického systému
 • Psychické, energetické blokace, emoční problémy
 • Regenerace po traumatických zkušenostech nebo invazivních zákrocích
 • Transformace posttraumatických stop (energií) v těle nebo energetickém systému
 • Pomoc s důsledky stresu, vyhoření, dopadů životního stylu
 • Zpracování traumatických zkušeností

Manželské, vztahové a komunikační potíže:

 • Komunikační problémy ve vztazích, překonání nezdravých a škodlivých vzorců ve vztazích
 • Nízké sebevědomí, manipulace, ochlazení ve vztahu, zvládnutí nevěry (odpuštění)
 • Překonání rodinné zátěže změnou mezigeneračních vztahových vzorců - tzv. Vztahové provázky
 • Zdravotní problémy vlivem nevhodných vzorců a Rodových linií
 • Překonání škodlivých vlivů na funkčnost vztahů
 • A jiné

Rozvoj osobnosti:

 • Hledání vztahu k sobě (sebevědomí, sebehodnota, sebepřijetí)
 • Uvědomění si vlastního potenciálu, svých talentů
 • Překonání životních limitů
 • Životní změny, realizace změn
 • A jiné

Profesní poradenství:

 • Testování profesního určení, uvědomění si silných stránek
 • Syndrom vyhoření, zvládnutí stresu
 • Změna profese
 • Překonání vnitřních limitů nejen na profesní úspěch
 • A jiné