Emoční kresba - minikurz pro zvládání emocí

Inspirační kurz pro práci s emocemi

       - automatická - intuitivní kresba jako pomocník při zvládání emocí.

Termín: 

Kde: 

Pomůcky: pastelky, propisky

Cena: 750,- Kč/ 4 hodiny

Více o kurzu:

  • Dopolední nebo podvečerní kurz i pro začátečníky
  • Poznáte část intuitivní kresby pro práci s emocemi
  • Krátce o významu emocí
  • Nácvik jednoduché techniky k zvládání akutních emocí
  • Něco o prevenci vzniku negativních emocí
  • O projevu tvořivosti a pozitivních emocí
  • Využití u sebe nebo i dětí
  • Další využití této techniky

        Více o automatické - intuitivní kresbě, konzultace - zde >>>