Osobní problémy

Pomoc s problémy v osobní a životní oblasti

V osobní a životní oblasti nejčastěji klientům pomáhám s těmito problémy:

  • Nízké sebevědomí a sebehodnota
  • Ztráta smyslu života
  • Posttraumatické stavy
  • Problémy se sebepřijetím
  • Stále se opakující nepříjemné situace
  • Problémy s potlačením vlastních schopností
  • Myšlenkové bloky a omezení
  • Problémy s komunikací nejen v partnerských vztazích
  • A jiné