Poradna pro zdraví, vztahy a rozvoj osobnosti 

Něco o mě:

      Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo člověka, jeho myšlení, ale můj život se ubíral jiným směrem, čehož v žádném případě nelituji, vše mělo svůj význam, což někdy člověk pochopí až později. Změna přišla až narozením mé první dcery.

      K mé současné profesi mě přivedly až její zdravotní problémy, které bylo potřeba řešit a řešení pomocí především klasické medicíny úplně nepomáhala, ono ani zdraví a životní styl zbytku rodiny nebyl úplně ideální. Postupně jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi, několika alternativními metodami a mnohé z nich používám dodnes, snažím se je spojit s pohledem klasické medicíny a současnými technikami k osobnímu rozvoji. Postupně byl zájem o mé zkušenosti i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal.

      Když jsem se po čase rozhodoval, jakým směrem se profesně vydat, z několika stran jsem slyšel názory, že je škoda nechat si mé dosavadní poznatky a zkušenosti jen tak pro sebe. Jsem rád, že jsem je vyslechl a vydal jsem se právě touto cestou.

      Další klienti pro mě novou výzvou a motivací k dalšímu vzdělávání. Nové poznatky jsem nejdříve použil a vyzkoušel u sebe, čímž mohu klientům předat i osobní zkušenost s tím, jak se mohou cítit, co mohou prožívat, jak na ně mohou jednotlivé metody působit, nepředávám jim tak jen poznatky ze seminářů a knih.

       Někdo mě nazývá poradcem, koučem, mentorem, léčitelem. Čím přesně jsem nelze říci, ale dle situace klienta tím, co je právě u něho potřeba. Pokud stačí klientovi rozhovor, občasné setkání, jsem koučem, mentorem. Pokud tento přístup nestačí, mohu být i léčitelem a pomoci klientovi překážky v životě uzdravovat pomoci alternativních metod. Klienti jsou pro mě partnery, stálou inspirací a motivací. Nechci v žádném případě soutěžit s klasickou medicínou, ale snažím se možnosti obou směrů spojit a doplnit to, co mnohdy klientovi k řešení chybí.

       Při práci preferuji individuální a přátelský přístup, ne direktivní, diskrétnost je samozřejmost. Nepoužívám stejný postup na každého, ale hledám řešení přímo klientovi na tělo. Neřeším jen důsledek, ale hlavně se zaměřuji na uzdravení příčin toho, s čím mě klienti navštíví. Učím je aktivně se zapojit do uzdravování sebe.

      Pokud se rozhodnete pro mé služby, rád Vás přivítám, přiznat si problém není slabost, ale naopak. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých povolání, kteří řeší své zdraví, partnerské problémy, komunikační problémy, potřebují překonat současné životní těžkosti, chtějí rozvíjet sami sebe, převzít zodpovědnost sami za svůj život a mnozí jiní. S čím klientům nejčastěji pomáhám, naleznete níže. Pokud nevíte, jestli je řešitelná i Vaše situace, klidně mě kontaktujte. Je možné si domluvit před případnou spolupráci i nezávaznou schůzku zdarma, kde mě poznáte a seznámíte se s možným řešením Vaší situace.


Konzultace:

     Probíhají individuální formou, partnerské konzultace jsou možné po domlivě. Diskrétnost je samozřejmostí U dětí doprovod rodičů Více...

Bachova květová terapie

Pomáhá lidem nebo zvířatům zvládnout své emoce, vyrovnat mysl, podpořit uzdravování a často bývá výborným pomocníkem jako doplněk k...     Více... 

Diagnostická kresba - diagnostika zdraví

Automatická kresba (intuitivní kresba) je metoda, která pomocí mimosmyslového kreslení může zaznamenat různé informace v oblasti zdraví, osobnosti nebo vztahů ...   Více...

Emoční terapie

Na řešení a léčení emoční oblasti je mnoho metod, některé můžete najít v nabídce. Je to například Bachova terapie, Mentální programování, koučink ...    Více...

Životní omezení a bloky

Při práci s klienty se snažím nalézt příčiny emocionálních, mentálních nebo energetických bloků, již nefunkční programy z minulosti a další omezení, která mají vliv...   Více...

Zdravotní, psychosomatické problémy:

      Většina přístupů, regeneračních technik se věnuje pouze tělesným potížím člověka, věnují se v případě nemocí nebo potíží vlastně jen Více...

Traumatické prožitky

Při pomoci s vyrovnáním se s traumatickými prožitky u klientů nechci zastupovat léčbu klasické medicíny, v některých případech jsou tyto stavy tak závažné, že bez...   Více...

Vztahové problémy

pomáhám klientům příčiny problémů v partnerských, mezilidských vztazích nejen popsat nebo pojmenovat, ale hlavně začít uzdravovat. Tím doplňují...    Více...

Osobní rozvoj a komunikace

Někomu se daří své osobní a životní potřeby naplňovat bez větších problémů, projevovat své talenty, někoho v jejich naplňování mohou omezovat slabé  nebo...     Více...

Profesní oblast

V personální oblasti nabízím pomoc pro jednotlivce při hledání zaměstnání, kde lépe uplatní své schopnosti a budou se cítit lépe, lépe budou jejich povahové stránky ...    Více...

        Upozornění. Tyto konzultace a poradenské služby v žádném případě nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči a každý je podstupuje ne vlastní zodpovědnost.