Dětské, rodinné potíže a zátěže

- novorozenecké, psychosomatické, komunikační, školní, rodinné

Nejsem dětským psychologem, ale postupy a pohled, který používám při práci s dospělými může být doplňkem nebo alternativou pomoci u dětských potíží a rodinných vztahů. V dětských případech hledám vyvážený postup, který situaci řeší, ale dítě nezatěžuje dalšími traumaty nebo vzpomínkami. Proč tato nabídka? Potíže mé dcery byly na začátku mé profesní dráhy, tedy zkušenost. Navíc mnoho "dospěláckých" problémů má původ v dětském věku, čímž do dětského světa nahlížím i zde. Více naleznete níže...

Nabídka:

Maminky, miminka a novopečení rodiče (období porodu a první měsíce po porodu):

 • Včasné vyrovnání se s průběhem porodu hlavně u dítěte - například vyčerpávající porod, císařský řez, vyvolávaný porod a další (i standardně vypadající porod může budit u dítěte strachy nebo jiné diskomforty)
 • Překonání nejistoty před porodem, uklidnění rodičky i dítěte po porodu - především pomocí Bachovy květové terapie
 • Úpravu jídelníčku v době kojení - výběr potravin (alergeny), na které kojenec nemusí pozitivně reagovat, výběr vhodných doplňků
 • Novorozenecký a dětský stres - neklid, bojkot kojení, nespavost, noční děsy a strachy
 • Spánková vyváženost a nespavost u novorozenců a dětí - určení přiměřeného bdělého okna, spánkové regrese
 • Překonání tzv. přechodových rituálů v životě dítěte a matky - například odpoutání se od matky, fáze v období prvního trimestru po porodu a další přechodové stupně u větších dětí
 • Překonání různých traumatických prožitků v těhotenství, při porodu nebo v prvních mědících života - předchází se tím silnějšímu zakořenění těchto prožitků, pokud se budou řešit až v pozdější době, ne-li v dospělosti
 • Diagnostika rodinných vztahů, vlivů na budování zdravého sebevnímání dítěte
 • Pomoc s překonáním vlastních strachů a stresů, které mohou rodiče přenášet na své děti
 • V dalších letech věku dítěte začlenění do výchovy pohledu na povahové rysy například pomocí typologie Enneagramu, která umožnuje zvolit vyvážený přístup k dítěti vzhledem k jeho vrozeným povahovým rysům, pochopit rozdílné životní přístupy a způsoby chování dítěte a rodičů

Předškolní a školní děti:

 • Školní a komunikační problémy
 • Sociální vztahy v rámci kolektivu
 • Odpoutání od rodiče
 • Nezdravé sebehodnocení nebo naopak podhodnocení
 • Výběr vhodných volnočasových aktivit, vhodné zátěž dítěte v rámci volného času
 • Strachy, nejistoty a jiné
 • Dětské psychosomatické potíže

Studenti, dospívající:

 • Psychosomatické potíže
 • Test talentů a silných stránek a slabých stránek
 • Výběr studijního zaměření
 • Překonání životních limitů a omezení
 • Sebemotivace a jiné koučink

Upozornění! Nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, jsou jejím doplňkem. Samostatným řešením v situacích, které nevyžadují intenzivní již zmiňovanou péči... Číst celé...