O mně, konzultace, používané metody

- kouč, poraddce a lektor osobního rozvoje

Již 20 let se věnuji pomoci lidem v základních oblastech od psychosomatických problémů - zdraví, vztahů, osobnostních problémů až po profesi. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, tak věřte, že tyto oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Více naleznete níže.....

       Cesta k této práci nebyla úplně přímočará. Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo nejen člověka. Rád jsem přicházel věcem "na kloub". Nikdy mě nenapadlo, že se budu někdy věnovat lidem zrovna touto formou. Tuto cestu především odstartovaly zdravotní potíže dcery, potřeba jí pomoci. Ono s odstupem času vidím, že zdravotní stav, emoční a osobnostní nastavení zbytku rodiny nebylo úplně ideální.

       Klasická medicína úplně nestačila. Hledali jsme i jiné možnosti řešení. Postupně jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi, kteří se věnovali různým metodám, i alternativním. Dnes se snažím z těchto metod vybrat to nejlepší, vzájemně je propojit. Tím mohu nabídnout klientům individuální přístup, sestavený opravdu na"míru". 

      Nejdůležitější bylo uvědomění, že pokud sami nepřevezmeme zodpovědnost za své životy a aktivně se do řešení rodinné situace nezapojíme, velká změna asi nepřijde. Věnoval jsem se zpracovaní všech možných "bloků", tehdy spíše s pasivním přístupem klienta. Postupně jsem na bloky přestal koukat pouze jako na omezení, ale spíše na příležitost něco u sebe změnit k lepšímu. Byl to začátek využívání koučinkového přístupu. 

        Začal jsem se vzdělávat, inspirovat. Získané poznatky jsem zkoušel aplikovat u sebe a rodiny. Překvapivě se začaly objevovat dílčí změny. Postupně byl zájem i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal. To vše pro mě bylo další výzvou a motivací k dalšímu hledání a vzdělávání.

        Klientům dnes nabízím konzultace nebo výukové a inspirační semináře. Není to jen předáváním naučených informací, ale hlavně osobní zkušenosti. Nechci a nikdy jsem nechtěl soutěžit s klasickou medicínou, ale snažím se oba pohledy spojit a vzájemně doplňovat. V začátcích jsem více používal alternativní metody, postupně je doplňoval dalšími z oblasti rozvoje osobnosti a životního růstu. Snažím se klasické přístupy pro práci s lidmi spojovat s možnostmi alternativních technik. Ať už to je do koučink, mentoring nebo způsob vedení seminářů.

       Při práci preferuji individuální a přátelský přístup, jednoduchost a věcnost. Diskrétnost je samozřejmostí. Nepoužívám stejný postup na každého, ale řešení přímo klientovi na tělo. V úvodu si s klientem domluvíme formu naší spolupráce. Jestli potřebuje pouze krátkodobou pomoc, překonat nějakou momentální životní situaci. Případně komplexnější řešení, například pomocí koučinku. Zde je možné se zaměřit na celkový rozvoj, nejen na současný stav, ale i jeho příčinu. Tím je výsledný efekt trvalejší, především díky poučení se ze situace, změně životních postojů a jinému.

     V současnosti se nejvíce mimo jiné zaměřuji na práci s traumatickými vzpomínkami z minulosti. A to pomocí práce s tzv. Prvotním otiskem, ale i následnými dalšími životnímu zkušenostmi. Dále pak na pomoc ve vztazích zpracováním nezdravých motivů chování ve vztazích a též traumatizujících zkušeností, které ovlivňují rodiny a vztahy napříč generacemi. Zde využívám tzv. Vztahových provázků. V případě potřeby a zájmu následně pomáhám klientům i uzdravit důsledky těchto blokací.

         Pokud se rozhodnete pro mé služby, rád Vás přivítám. Přiznat si problém není slabost, ale naopak známka moudrosti a první krok k tomu, aby i Vám do života vstoupily změny k lepšímu. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých povolání. Jsem rád, že o tyto služby mají stále větší zájem i firmy k rozvoji svých zaměstnanců a podpoře nejen jejich výkonu, ale i zdraví.


Individuální konzultace:

  • Pomoc nabízím v oblasti zdraví, vztahů, osobnosti a profese - tyto oblasti spolu vzájemně souvisí, vzájemně se ovlivňují
  • Konzultace probíhají individuální formou, průměrná doba návštěvy je 90 minut, interval mezi návštěvami individuální, dle potřeby nebo po domluvě
  • Je možné se věnovat krátkodobě akutním současným problémům (diagnostika, řešení), ale je možná i dlouhodobější péče (koučinkovým přístupem) ke zpracování hlubších příčin problémů, k osobnímu rozvoji
  • V případě potřeby je  možná i konzultace online v čase 9 - 16 hodin ve všední dny, případně dle domluvy
  • Používám jednotlivé techniky dle individuality klienta, u každého je postup trochu jiný
  •  Konzultace nenahrazují lékařskou péči
  • Diskrétnost je samozřejmostí

Upozornění, veškeré nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, ale jsou jejich doplňkem nebo samostaným řešením v jednodušších případech...   Číst celé