Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

O mně, konzultace, používané metody

- kouč, poradce a lektor osobního rozvoje

Již 20 let se věnuji pomoci lidem v základních oblastech od psychosomatických problémů - zdraví, vztahů, osobnostních problémů až po profesi. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých profesí. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, tak věřte, že tyto oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Baví mě spojovat a obohacovat klasické metody těmi alternativními. Nesoutěžím s klasickou medicínou, ale i zde se snažím oba pohledy spojit. Více naleznete níže.....

     Cesta k tomu, co dnes klientům nabízím nebyla úplně přímočará. Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo nejen člověka. Rád jsem přicházel věcem "na kloub". Nikdy mě nenapadlo, že se budu někdy věnovat pomoci lidem a zrovna touto formou. Tuto cestu především odstartovaly zdravotní potíže dcery, potřeba jí pomoci. Ono s odstupem času vidím, že zdravotní stav, emoční a osobnostní nastavení zbytku rodiny nebylo úplně ideální.

     Klasická medicína úplně nepomáhala, jen částečně. Hledali jsme i jiné možnosti řešení. Postupně jsme potkali mnoho zajímavých lidí, kteří mě inspirovali. Věnovali se různým metodám, někteří i alternativním. Dnes se snažím z těchto metod vybrat to nejlepší, vzájemně je propojit, obohatit je svými zkušenostmi a nabídnout klientům individuální přístup, sestavený opravdu na "míru". 

     Nejdůležitější bylo uvědomění, že pokud sami nepřevezmeme zodpovědnost za svůj život a aktivně se do řešení situace nezapojíme, změna nebude tak zásadní a trvalá. Na "bloky", a všemožné limity jsem přestal koukat ne jako na trest, ale příležitost. Což přináší potřebu sebereflexe, podívat se na to, co vidět úplně nechceme. Musím říci, že tímto to pro mě začalo být zajímavé. Tady jsem využil svoji vlastnost přicházet věcem na kloub.

       Začal jsem se vzdělávat, na několika seminářích, samostudiem. Získané poznatky jsem zkoušel aplikovat u sebe a rodiny. Překvapivě se začaly objevovat dílčí změny. Postupně byl zájem i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal. To vše pro mě bylo další výzvou a motivací k dalšímu hledání a vzdělávání.

        Dnes svůj přístup stavím na stálém se vzdělávání v této oblasti, ale hlavně na mnohaletých zkušenostech. Jak již bylo napsáno v úvodu, snažím se najít střed mezi klasickými a alternativními metodami, mezi alternativní a klasickou medicínou, s kterou nechci v žádném případě soutěžit. Přístupy z mnoha směrů se mohou vzájemně doplňovat, obohacovat. Klientům nabízím konzultace koučinkový přístup, výukové a inspirační semináře. Momentální jednorázovou pomoc ve složitějších životních situacích, ale i dlouhodobější pomoc v případě vlastní potřeby osobního růstu. Zde se snažím být především průvodcem, ne tím, koho jen slepě následují nebo kopírují.

     Při práci preferuji individuální a přátelský přístup, jednoduchost a věcnost. Diskrétnost je samozřejmostí. Nepoužívám stejný postup na každého, ale řešení přímo klienta. Klient si může vybrat to, jakou formou se zapojí do naší spolupráce. Pasivnější přístup, případně aktivnější s prvky koučinku, je to vždy na domluvě. Je možné věnovat se současné situaci nebo příčinám, které současný stav způsobily. Což není vždy nezbytné, hrají v to roli situace a možnosti klienta.

     Pokud se klient rozhodné pro dlouhodobější spolupráci nebo má potřebu svoji životní situaci pochopit a zpracovat, stavím své postupy na diagnostice. Diagnostice příčin a jejich dopadů na různé oblasti života (zdraví, vztahy, životní vyrovnanost, životní úspěch aj.).

     U komplexnější péče se nejvíce zaměřuji na práci s traumatizujícími vzpomínkami z minulosti. Především pomocí práce s Prvotním otiskem, ve vztazích zpracováním nezdravých vzorců chování, uzdravováním často neuvědomovaných nepříjemných zkušeností ve vztazích, které se předávají z generace na generaci, nápravou Rodových linií. Zde využívám Vztahových provázků. Nevěnujeme se tu jen důsledkům, ale prioritně příčinám.

      Pokud se rozhodnete pro mé služby, rád Vás přivítám. Přiznat si problém není slabost, ale naopak známka moudrosti a první krok k tomu, aby i Vám do života vstoupily změny k lepšímu. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých povolání. Jsem rád, že o tyto služby mají stále větší zájem i firmy k rozvoji svých zaměstnanců a podpoře nejen jejich výkonu, ale i zdraví. Pokud se potřebujete dozvědět více o možnostech řešení právě vaší situace, nabízím i krátký nezávazný telefonický rozhovor. Nepravidelně je možné mě poznat na různých přednáškách, které se věnují oblastem mé nabídky klientům.


Upozornění, veškeré nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, ale jsou jejich doplňkem nebo samostatným řešením v případech, které nevyžadují...   Číst celé