Přednáška:

Pět jazyků lásky ve vztazích a v rodině

         Setkání nad tématem knihy G. Chapmanama, který v knize popisuje 5 různých způsobů jakými lásku a pozornost nejen běžně dáváme svému okolí, ale i jakým způsobem očekáváme od svých blízkých lásku a pozornost my. Pokud se tato "řeč" mezi partnery, dětmi a rodiči liší, muže snadno vzniknout pocit prázdnoty a toho, že nás druzí již nemilují. Přijďte pochopit pět těchto základních způsobů projevu lásky, začněte dávat lásku i jazykem, kterému partner nebo děti rozumí, tím můžete podstatně zkvalitnit vztahy a harmonii v rodině. V závěru přednášky si uděláme test, abyste dozvěděli to, jaký jazyk je právě ten váš a jaké co jednoduchého dle této moudrosti začlenit do vztahů (partnerských i mezi rodiči a dětmi) pro jejich zlepšení.

Při konzultacích s klienty tuto knihu doporučuji jako jednu z mnoha možností, jak aktivně pracovat na zlepšení svých vztahů, jak podpořit citový rozvoj svých dětí. Srdečně jsou zváni všichni, kdo knihu ještě neznají, ale i všichni, kteří se chtějí o zkušenost s ní podělit s ostatními. Toto setkání Vám může být inspirací, návodem, jak udělat malou, ale o to více přínosnou změnu ve vztazích, v přístupu k partnerům nebo dětem, jak moudro této knihy praktikovat v životě.

Kdy a kde:

Začátek:

Cena: