Pět jazyků lásky v rodinných vztazích

- inspirační kurz pro děti a jejich rodiče, partnery i jednotlivce

Inspirační kurz - přednáška z cyklu rodinných kurzů. Setkání nad rozdílným vnímáním způsobu předávání lásky mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, které ve své knize popsal G. Chapmanan. Tento pohled popisuje 5 různých způsobů jakými lásku a pozornost nejen běžně dáváme svému okolí, ale i jakým způsobem očekáváme od svých blízkých lásku a pozornost my. Pokud se tato "řeč" mezi partnery, dětmi a rodiči liší, muže snadno vzniknout pocit prázdnoty, vzájemného nepochopení a toho, že nás druzí již nemilují. Toto setkání slouží k vysvětlení těchto základních způsobů projevu lásky, pochopení vzájemných rozdílů a škodlivých očekávání. Součástí je test, který vám zodpoví otázku, kterým jazykem je právě ten váš. Hlavně se dozvíte, jak pracovat s rozdíly a naplnit vzájemné potřeby a "očekávání" a tím zlepšovat partnerské a rodinné vztahy.

Začátek: 8:30 - 11:30 (pokud není domluveno jinak)

Cena: 200,- Kč/osoba, (dítě, student 9-18 let 100,-)

Místo:

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

Více o setkání:

  • Krátký test typů
  • Popis jednotlivých typů
  • Základní návod, jak vzájemně propojovat jednotlivé jazyky (způsoby komunikace a dávání lásky)
  • Diskuse a otázky
  • Setkání ve skupině, ač malé (do 7 lidí), kde se potkávají rodiče a děti, partneři má svá úskalí. Proto prosím, respektujte jednoduché zásady, více zde...
  • Je určen pro děti od věku 9-10 let a spíše jednoho rodiče, partnery, ale neodmítáme i jednotlivce v případě zájmu