Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Test osobnosti pro výběrová řízení, reorganizaci, nástroj k rozvoji zaměstnanců

- test nejen pro profesní oblast, ale i pro jednotlivce, studenty

Popis: Určení osobnostních i profesních vlastností, silných a slabých stránek, předpokladů pro danou pozici, určení strategií v komunikaci a přístupu k řešení problémů, vnitřní limity, emoční inteligence, způsob komunikace, možnosti motivace aj.

Metoda: Test - 2 části (1. vypracovává posuzovaná osoba, 2 vypracována společně). Dále řízený rozhovor, diskuse formou mentoringu

Využití: Výsledek je využitelný při výběrovém řízení, určení vhodné pracovní pozice, při personálních změnách v rámci firmy, v krizovém řízení a vedení podřízených, odrazem pro koučink aj.

        Pro koho je talentový test určen: 

 • Pro děti, příp. rodiče pro volbu střední, vysoké školy
 • Pro dospělé při změně profese, hledání nového uplatnění
 • Pro zájemce při osobním rozvoji 
 • Pro firmy jako pomocník pro výběrová řízení
 • Pro manažery, podnikatele k dalšímu rozvoji a koučinku

         Co se v testu mimo jiné posuzuje:        

 • Základní povahové rysy, silné stránky, talenty, studijní předpoklady
 • Předpoklady pro jednotlivá studijní zaměření a obory
 • Oblasti, s kterými je možné pracovat a rozvíjet je
 • Talenty a předpoklady pro volnočasové aktivity
 • Předpoklady pro profesní zaměření
 • Skryté a rizikové faktory
 • Skryté omezující životní schémata
 • Sociální dovednosti, fungování v týmu
 • Příp. manažerské dovednosti