Manželské a partnerské problémy

                                                                   - manželská, partnerská, vztahová alternativní poradna

            Ač nejsem manželská poradna nebo partnerská poradna, mohu být zajímavou alternativou těmto subjektům. V žádném případě nechci suplovat nebo znevažovat manželskou poradnu, každý hledá svůj způsob řešení a to nabízí i tyto poradny, spíše se snažím pomoci těm, kteří hledají něco jiného nebo přístup manželské poradny nějak doplnit.

          Co je tedy to jiné? Jsou to především používané metody a techniky, které pomohou klientovi získat vhled do jeho situace a pomáhají klientovi překonat různé formy omezení. Nejčastěji používám například Automatickou kresbu. Ta umožňuje pohled na jakýkoliv vztah nejen v rodině takový, jaký je bez ohledu na to, jak situaci popisují zúčastnění nebo ji vyhodnotí terapeut. Další její výhodou je, že může najít i příčiny současných problémů, které se projevují různými vzorci chování, obrannými postoji, které partnery odvozují, vedou je různým formám vzájemného ubližováni a hlavně tyto letité generační vzorce chování nevědomky učí své děti. Často nefunkční rodinné nebo partnerské vztahy zasahují i další vztahy - společenské, pracovní. Automatická kresba umožňuje určit prioritní téma, kterému je třeba se začít věnovat

           Pomáhám klientům příčiny problémů v partnerských, mezilidských vztazích nejen popsat nebo pojmenovat, ale hlavně začít uzdravovat. Tím doplňují klasickou péči partnerských nebo psychologických poraden. K tomu mi slouží alternativní metody, již zmiňovaná Automatická kresba, ale dále například Bachova terapie, terapie tzv. Vnitřního dítěte, Mentálních techniky a jiné. Zajímavým nástrojem k pochopení svých podvědomých obranných vzorců chování, které mohou zraňovat, ubližovat, vytvářet nezdravá pouta a umožňují nést rodinnou zátěž a předávají se často z generace na generaci jsou Vztahové provázky. Jejich uzdravením pomáháme nejen sobě, ale i dalším generacím.

Vztahové provázky

Vztahové provázky jsou energetická spojení - vztahová pouta, která vznikají mezi rodiči a dětmi. Úzce souvisí s čakrami - energetickými centry a životními ...     Více...

Terapie vnitřní dítě

Terapii Vnitřního dítěte používám v případě potřeby u klientů při řešení jejich vztahových, komunikačních nebo zdravotních problémů, při hledání... Více... 

Koučink

 pomáhá k hledání řešení v různých oblastech, k osobnostnímu rozvoji člověka v oblasti, kde má tento člověk problém (zdraví, emoce, vztahy, komunikace...    Více....  

Rozbor vztahu

při konzultacích pracuji s rozborem vztahu pomocí automatické kresby pomocí tzv. vztahových provázků, což může poodhalit rodinnou zátěž, kterou...   Více...

Automatická kresba

je alternativní metoda, slouží k diagnostice zdravotního stavu, energetického systému člověka, vztahů a mnohého jiného, pomocí této metody lze... Více... 

Mentální techniky

Pokud nemáte pod kontrolou své emoce, nedaří se Vám v nějaké životní oblasti, stále se Vám opakují stejné nepříjemné situace, přitahujete stejné...   Více... 

Odpuštění - proč a jak odpouštět

Skoro každý si nese v sobě nějaké neodpuštění, někdy to je maličkost, sourozenec, který nám rozbil milovanou hračku, někdy to je psychické nebo fyzické... Více...