Osobní rozvoj - sebepoznání


      Co to je vlastně osobní rozvoj nebo rozvoj osobnosti? Je to činnost, snaha o zlepšení základních oblastí života, snažím se klientům být pomocníkem - průvodcem při zkvalitňování těchto životních oblastí, ať už to je pomocí osobních konzultací nebo seminářů. Běžně to bývá čistě potřeba sebepoznání a pochopení sebe v určité životní etapě nebo překonání ne zrovna ideálního životního startu. Zlepšení projevu sebe, komunikačních dovedností nebo posílení svých talentů.

        Někomu se daří své osobní a životní potřeby naplňovat bez větších problémů, někoho v jejich naplňování mohou omezovat slabší nebo chybějící dovednosti, které nejsou součástí jeho povahové výbavy nebo mu tyto dovednosti převzal od rodičů, ať už příkladem nebo způsobem výchovy. Každý měl jiný životní start, někoho nemoc, trauma nebo nezdravý vztah ovlivnily natolik, že neměl možnost, sílu tyto potřeby rozvíjet.

       Dobrá zpráva je, že možnost zkvalitnit svůj život nemají jen Ti s "ideálním" startem a Ti schopní, ale zlepšit život má každý, každý má šanci a příležitost

       Řešení je mnoho, nenabízím jediný způsob, ale jeden z mnoha. K překonání a změně všech možných překážek, používám mimo jiné alternativní metody a přístupy. Více níže.

Koučink

pomáhá k hledání řešení v různých oblastech, k osobnostnímu rozvoji člověka v oblasti, kde má tento člověk problém (zdraví, emoce, vztahy, komunikace... Více....  

Přednášky

Přednášky o sebepoznání, alternativních metodách, rozvoji osobnosti a jiné.   Více...

Tarotový koučink

Do práce s Tarotem zapojuji klienta, aby nad výkladem přemýšlel, sám hledal řešení, východisko, tento způsob výkladu a práce s kartami je spíše koučninkem ...   Více...

Odpuštění - proč a jak odpouštět

Skoro každý si nese v sobě nějaké neodpuštění, někdy to je maličkost, sourozenec, který nám rozbil milovanou hračku, někdy to je psychické nebo fyzické... Více...

Enneagram - emoční inteligence

 Enneagram popisuje u jednotlivých typů emocionální vzorce chování, jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí... Více... 

Talentový test

test využívají rodiče při hledání střední, příp. vysoké školy pro své dítě nebo pokud chtějí již od školních let směřovat své dítě dle jeho talentů, dospělí klienti testu využívají...    Více...

Výukové a sebepoznávací semináře

Kurzy zaměřené na sebepoznání, sebeléčení a životní inspiraci.    Více...

Kam zaměřujeme svoji pozornost - vliv na náš život

Mnoho lidí si stěžuje, že prožívá stejné situace (většinou negativní), vidí kolem sebe jen bolest, rozzlobené lidi a mnohá jiná negativa....   Více...