Uzdravování bloků a nefunkčních životních programů

Metální bloky, Emoční bloky, Psychické bloky, Karmické bloky, Duševní bloky

    

      Při práci s klienty se snažím nalézt příčiny emocionálních, mentálních nebo energetických bloků, již nefunkční programy z minulosti a další omezení, která mají vliv nejen na životní a psychickou pohodu, vztahy, ale mohou se druhořadně projevovat zdravotními problémy, například bloky páteře nebo svalstva. Příčinou může být nezpracovaná událost, situace v různých časových obdobích, způsob výchovy a další okolnosti v životě. Pracuji prioritně s příčinou blokace a následně s danou blokací. Tento blok - energetický program vzniká pod vlivem těchto prožitků a často v nás na jednotlivých úrovních žije svůj život a díky němu se nám nedaří přes veškerou snahu, dovednosti v některé již jmenované oblasti našeho života.

      Využívám především alternativních metod. Zabývám se vlivem těchto bloků (ale raději používám slovo programy) ve vztazích, v profesní oblasti, ve finanční oblasti, ale především ve zdraví. Řešení je vždy individuální podle situace klienta. Není mým cílem jen "blok" odstranit, ale především to, aby se z něj klient poučil a řešení nebylo jen krátkodobé.

Mentální programy - mentální tvrzení

Mentální tvrzení jsou: pravdy, názory, hodnocení někdy více, někdy méně ukryté v mozku, pod jejichž vlivem si člověk formuje svůj život. Jsou to myšlenky,...    Více:...

Karmické programy

Karmické bloky nebo programy, mohou vznikat během života nebo během jiných inkarnací a souvisí s oblastí duše. Způsobují často strachy, úzkosti...   Více...

Energetické léčení

Každá nemoc, psychický problém, životní trauma je doprovázeno blokem energie v energetickém systému člověka a vznikem určité energetické stopy nebo záznamu...   Více...

Co je to "Blok" - článek

Za zamyšlení určitě stojí, jak vlastně o takových blocích přemýšlíme, jak je posuzujeme a jak je vidíme, je samozřejmé, že se na něco, co někoho omezuje...   Více...

Energetické léčení

Každá nemoc, psychický problém, životní trauma je doprovázeno blokem energie v energetickém systému člověka a vznikem určité energetické stopy nebo ...  Více....

Sebenaplňující proroctví - předpověď

Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto fenoménu znáte u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšl...   Více...