O sobě

       

         " Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup." Wiliam James (americký psycholog 1842 - 1910)

V současné době pomáhám klientům mimo jiné, s potížemi v oblasti zdrví, vztahů nejen partnerských, při hledání východiska z různých životních situací, při hledání a uvědomování si svých silných stránek a překonání slabých a mnohém jiném. Co mě přivedlo k mé současné profesi?

      Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo člověka, jeho myšlení a fungování, ale můj život se ubíral jiným směrem, čehož v žádném případě nelituji, vše mělo svůj význam, což někdy člověk pochopí až později. Změna přišla až narozením mé první dcery.

      K pomoci lidem mě přivedly až její zdravotní problémy, které bylo potřeba řešit a klasická medicína úplně nepomáhala. Ono ani zdraví zbytku rodiny nebyl úplně ideální. Postupně jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi, několika alternativními metodami a mnohé z nich používám dodnes, snažím se je spojit s pohledem klasické medicíny a současnými technikami k osobnímu rozvoji. Postupně byl zájem o mé zkušenosti i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal.

      Když jsem se po čase rozhodoval, jakým směrem se profesně vydat, z několika stran jsem slyšel názory, že je škoda nechat si mé dosavadní poznatky a zkušenosti jen tak pro sebe. Jsem rád, že jsem je vyslechl a vydal jsem se právě touto cestou.

      Další klienti pro mě novou výzvou a motivací k dalšímu vzdělávání. Nové poznatky jsem nejdříve použil a vyzkoušel u sebe, u rodiny, čímž mohu klientům předat i osobní zkušenost s tím, jak se mohou cítit, co mohou prožívat, jak na ně mohou jednotlivé metody působit, nepředávám jim tak jen poznatky ze seminářů a knih.

      Někdo mě nazývá poradcem, koučem, mentorem, léčitelem. Čím přesně jsem nelze říci, ale dle situace klienta tím, co je právě u něho potřeba. Pokud stačí klientovi rozhovor, občasné setkání, jsem koučem, mentorem. Pokud tento přístup nestačí, mohu být i léčitelem a pomoci klientovi překážky v životě uzdravovat pomoci alternativních metod. O jednotlivých technikách se dočtete v nabídce. Tyto přístupy a techniky i vyučuji, je možné je následně využít při hledání a uvědomování si sebe, změně nezdravých přístupů k sobě nebo druhým nebo k sebeuzdravování.

       Klienti jsou pro mě partnery, stálou inspirací a motivací. Nechci v žádném případě soutěžit s klasickou medicínou, ale snažím se možnosti obou směrů spojit a doplnit to, co mnohdy klientovi k řešení chybí.

      Při práci preferuji individuální a přátelský přístup, ne direktivní, diskrétnost je samozřejmost. Nepoužívám stejný postup na každého, ale hledám řešení přímo klientovi na tělo. Neřeším jen důsledek, ale hlavně se zaměřuji na uzdravení příčin toho, s čím mě klienti navštíví. Učím je aktivně se zapojit do uzdravování sebe.

     Pokud se rozhodnete pro mé služby, rád Vás přivítám, přiznat si problém není slabost, ale naopak. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých povolání, kteří řeší své zdraví, partnerské problémy, komunikační problémy, potřebují překonat současné životní těžkosti, chtějí rozvíjet sami sebe, převzít zodpovědnost sami za svůj život a mnozí jiní. Navštívit mě můžete na Loučeni u Nymburka nebo v Mladé Boleslavi.

     Jestli váháte, jestli je řešitelná i Vaše situace, klidně mě kontaktujte. Je možné si domluvit před případnou spolupráci i nezávaznou schůzku, kde mě poznáte a seznámíte se s možným řešením Vaší situace.