Konzultace - nabídka

Individuální konzultace:

  • Konzultace probíhají individuální formou, průměrná doba návštěvy je 90 minut, interval mezi návštěvami individuální, nejčastěji 4 týdny a více
  • Je možné se věnovat krátkodobě akutním současným problémům (diagnostika, energetické léčení, emeční tejpování, uvolňovací techniky), ale je možná i dlouhodobější péče (koučinkovým přístupem) ke zpracování hlubších příčin problémů, k osobnímu rozvoji
  • Používám jednotlivé techniky dle individuality klienta, u každého je postup trochu jiný. Konzultace nenahrazují lékařskou péči
  • Diskrétnost je samozřejmostí
  • Telefonický rozhovor, neslouží jako forma konzultace, je jen v nutných případech mezi 9. - 16. hodinou

Nabídka:

Traumatické prožitky

        Stavy po úrazech, nehodách, po zdravotních zákrocích a nemoci, selhání, vyhoření, samota, ztráta, manipulace, šikana a jiné 

      Cena konzultací je 500,- Kč/hod za 1. hodinu, kompletní ceník zde.