Poívané metody


Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto fenoménu znáte u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšlení a toto způsobí, že se daná situace stane, ať je to neúspěch, chování okolí k sobě nebo cokoliv jiného.

Kaizen je slovo, které znamená "nepřetržitý proces malých pokroků". Díky principu této metody dosáhlo japonské hospodářství ve 20. století po 2. světové válce pokroku, ale již dříve byla metoda využívána během války v USA. Princip metody Kaizen lze velmi úspěšně zapojit i v osobním rozvoji nebo v terapiích, kde klient potřebuje překonat hlavní...

Energie proudí v lidském těle energetickými kanály, meridiány, na nichž leží body, s kterými pracuje například akupunktura nebo akupresura. Jakákoliv nerovnováha v tomto systému vede k onemocnění orgánu nemocný orgán má zpětně vliv i na stav energetického systému, ale i na psychickou stránku člověka, některé blokace jsou vnímány bolestí orgánů,...

Pět jazyků lásky - Gary Chapman - tuto knihu doporučuji nejen svým klientům k přečtení, ale hlavně k začlenění její moudrosti do každodenního života. Je užitečná a praktická pro ty, kteří chtějí ve svém vztahu, nejen partnerském, ale i rodičovském pochopení a naplnění. Kniha se věnuje rozdílným způsobům, jakými lásku dáváme svému okolí, dětem a...

Odpuštění

05.02.2020

Skoro každý si nese v sobě nějaké neodpuštění, někdy to je maličkost, sourozenec, který nám rozbil milovanou hračku, někdy to je psychické nebo fyzické ublížení rodiči nebo blízkými. Ale může se i stát, že z té rozbité hračky může být v dospělosti sourozenecká nenávist. Někdy jsou důvodem našeho neodpuštění rodiče nebo alespoň jeden z nich. V...