Požívané metody a postupy

V praxi používám několik metod, které vzájemně spojuji dle konkrétní potřeby klienta. Nemám stejný přístup pro každého, respektuji individuální potřebu klienta. V první řadě se zaměřuji na diagnostiku příčin, vhled do situace.  Následně nápravě daného problému. Některé metody učím klienty během konzultací, následně je využívají mezi jednotlivými návštěvami a tím se aktivně zapojují do ozdravného procesu.  S většinou metod je možné se seznámit a naučit se je na seminářích. Jsou využitelné k sebepoznání, osobnímu rozvoji, odpoutání se od starých limitů a budování lepšího života.