Za moudrostí Lily -z cyklu rodinných kurzů

- setkání k nahlédnutí do oblasti životních a morálních hodnot a rozdílných jednání

Setkání z cyklu rodinných kurzů. Líla je dá se říci psychologická hra, pochází z tradice deskových her. Umožňuje poznání sebe samých, ale i druhých. Nenáročným a zábavným pohledem nahlíží na lidské morální hodnoty, na způsoby chování a jejich dopad nejen na nás samotné, ale na partnery, děti. Hra nechce za každou cenu moralizovat a nudit nás přinejmenším měnit svůj sebeobraz, ale alespoň nad sebou přemýšlet jinak, jak těmito malými krůčky inspirovat druhé. Ane si jen stěžovat na chování a odlišné hodnoty druhých. Okolí můžeme měnit tím, že se měníme sami...

Cena kurzu: 300,- Kč/3 hodiny (děti 150,-), dle domluvy je možné čas upravit dle potřeby skupiny

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

  • Setkání pro děti i dospělé, kde zábavnou formou poznáte sebe a své okolí
  • Kurz je vhodný pro děti cca od 9-10 let a není nutné absolvování základního kurzu
  • Jako mentor nebudu konkrétně jednotlivcům popisovat jejich "chyby a nedostatky", společně se budeme zamýšlet nad rozdílnými životními hodnotami
  • U tohoto semináře se nepracuje s otázkami a odpověďmi, je zde jen a jen prostor pro úvahy, zamyšlení, prostor třeba něco začít dělat jinak