Vnitřní dítě

  • Je část osobnosti, která zásadně ovlivňuje v pozitivním a negativním nejen dětský věk, ale i dospělost, protože "Vnitřní dítě" v nás zůstává celý život
  • Má vliv na zdraví, vztahy, sebehodnotu, úspěch ve všech oblastech aj.
  • Pokud bývá v dětství negativní zkušenost, je příčinou strachů, smutků, pocity prázdnoty, bolesti na "duši"
  • V situacích, kde je třeba se chovat "moudře" a dospěle způsobuje dětskou a neadekvátní reakci k věku a situaci
  • Zranění Vnitřního dítěte způsobují dávná traumata z dětství, životní zkušenosti (opuštění, zneužití, zrada, jiné ublížení) ve formě Prvotních otisků  
  • Emoční reakce vyvolané bolavou zkušeností vnitřního dítěte a následné hodnocení sebe, druhých, světa většinou racionální mysl nepřemůže a podléháme jim
  • V produktivním věku lze tyto emoční bolesti potlačit, ale ve stáří většinou zvítězí, z milovaného a milujícího se stává nerudný člověk
  • Dobrá zpráva je, že Vnitřní dítě lze uzdravovat
  • Poodhalení Vnitřního dítěte je součástí mých sezení s klienty, při koučinku, ať už řešíme osobní, vztahovou nebo profesní oblast
  • Setkání s touto imaginární součástí nás se není třeba obávat, může nám pomoci najít dosud neobjevené zdroje a podstatně zkvalitnit život