Pomoc s překonáním traumatu pomocí principu otisků...

- pomocník, doplněk nebo alterantiva k jiným metodám pro léčení traumatu

Na překonání traumatu je mnoho řešení. Pomoc s překonáním traumatu pomocí principu Prvotních a dalších otisků se pohybuje v oblasti mezi klasickými a alternativními postupy. Nenahrazuje medicínské řešení, ale nabízí zajímavý, a hlavně jiný pohled na trauma. Může být alternativou nebo doplňkem jiné terapie k léčení traumatu. Je to jemný, neinvazní přístup, který nezatěžuje klienta hlubokými prožitky. Je založen na principu změny pohledu na situaci (její přerámování), zpracování post prožitkové reakce (boj, útěk, zamrznutí), která bývá často hlavním následným důsledkem prožité situace. A poté se i věnuje dopadům traumatu na fyzické tělo (svalová spasmata a krunýře) a případnou harmonizaci. Je vhodná pro děti i dospělé. Dle možností zapojuje klienta do řešení situace. 

"Tím, co poškozuje naše zdraví nejsou události samotné, nýbrž naše reakce na ně ". David Berceli 

     Traumatem bývá vnímána událost, která hluboce zasáhne naše nitro a zůstane ve vzpomínkách, v paměti nervového systému včetně uložené reakce na trauma. Často může být člověk zasažen i událostí, kterou si nepamatuje (prenatální věk, porod, první měsíce života) nebo se zdá být natolik malicherná, že si její vliv a souvislost se současnými událostmi nemusíme vůbec uvědomovat. Opakující se nepříjemné události, případná traumata často souvisí s těmito skrytými vzpomínkami a potřebou těla se s tímto vyrovnat. Práce s otisky dávných událostí umožnuje vyrovnat se s důsledky těchto prožitků, aby nezůstali na mnoho let "otisknuty" v nervovém systému, eliminovat posttraumatickou reakci, která často bývá víc zatěžující než samotná vzpomínka. Tento pohled se věnuje již zmiňovaným otiskům v nervovém systému, které mohou opakovaně spouštět obranné reakce proti opakovanému prožitku, ale většinou tyto reakce vnímáme jako nežádoucí a limitující. Postup se může zaměřit na prožitá traumata existenční (úraz, smrt nebo ohrožení života, nedostatek základních lidských potřeb aj.) nebo traumata vztahová a rodinná.

Hlavní body práce s Prvotními a dalšími otisky:

  1. Diagnostika
  2. Změna pohledu na situaci, tzv. přerámování
  3. Zpracování otisku
  4. Zpracování opakující se reakce na trauma v podobných situacích
  5. Práce se stínem, je-li to potřeba
  6. Zapojení klienta dle jeho možností do změn 
  7. Případné odstranění blokací v energetickém systému, na fyzickém těle (spasmata - svalové krunýře)