Léčení blokací na úrovni Hara

     Úroveň´nebo linie Hara leží o úroveň hlouběji, než je lidské energetické pole, je zde uložen náš životní záměr, chcete-li cíl, naše přirozené talenty, které následně ovlivňují až naše fyzické tělo. Stav této úrovně ovlivňuje naši schopnost tento záměr realizovat, naši životní vůli, schopnost mít a jít za svým životním snem, ale i zdraví, celkovou harmonii a vyrovnanost. S poškozením této úrovně můžeme přijít na svět nebo vznikne v průběhu života. Více o úrovni Hara zde...


O léčení úrovně Hara:

  • K léčení této úrovně většinou přistupuji ve stavech, kdy jiné metody selhávají (může to být tím, že se na tuto úroveň nezaměřují) nebo u těžkých problémů
  • I přes to není použitelná ve všech případech, někdy je třeba začít pracovat s jinými úrovněmi (energetický systém, tělo) a pak se případně teprve pracuje v této oblasti
  • Diagnostika úrovně Hara - slouží k určení, jestli je pro klienta tento přístup užitečný. Pokud ano, určí se stav úrovně, kdy a za jakých okolností k poškození došlo, aby se kromě jiného zamezilo dalšímu poškozování této úrovně během léčení
  • Vlastní léčení - zde je trochu jiný postup na rozdíl od jiných metod, kde se jde od příčiny k důsledku. Zde se pomocí energetického léčení začne pracovat na narovnání linie, propojení jednotlivých bodů, které v této rovině leží.
  • Pokud se po léčení uvolní nějaké pocity, blokace, různé energetické shluky a stopy, při další návštěvě se zpracují a následně se opět celá úroveň projde a narovná.
  • Protože se tato technika využívá u těžších problémů, jak vyplývá z předešlého textu, je nutné léčení několikrát zopakovat. Jedno trvá cca 60 minut, snažím se, aby potřeba opakovaných návštěv byla co nejnižší
  • K snížení počtu návštěv pomáhá i cvičení formou vizualizace, harmonizační kresby, které klienta naučím a využívá je k práci s úrovní mezi návštěvami, ale i po ukončení návštěv
  • Tuto techniku je možné po domluvě doplnit i dalšími metodami