Zdraví a myšlení

06.03.2020

       Mnoho lidí pro své zdraví dělá mnoho, zdravé potraviny, bylinky, užívání potravinových doplňků, cvičení a určitě ještě jiné. Určitě je to správné, už jen to, že měníme mnohdy mnohaleté návyky týkající se stravy, pohybu, děláme něco pro sebe, pro své tělo je chvályhodné. Často bývá opomíjena jedna stránka našeho zdraví nebo vlivu na naše zdraví, tím jsou zdravé myšlenky. Někdo si tento vliv neuvědomuje, někdo jej přehlíží zcela záměrně (měnit zaběhlé myšlení a životní přístupy někdy bolí), někdo třeba jenom neví jak na změně myšlení začít pracovat.

      Myšlenky mají vliv na náš emoční systém, aktivují v nás stresovou reakci pro případný boj nebo útěk. Tuto stresovou obranu navíc často nemáme z různých důvodů možnost použít a náš vnitřní stav má zásadní vliv na naše zdraví , což si uvědomujeme až při vzniku různých nemocí ze stresu, to je z dlouhodobého hlediska. Ale pokud máme chmurné myšlenky, emoční rozlad, možná si ani neuvědomujeme , že máme málo energie, jsme náchylnější k nachlazení, zažívacím a jiným problémům. A hlavně i s veselými myšlenkami se i lépe žije, než se špatnou náladou. Dalším aspektem je i to, že jak jsme naladěni, takové lidi a situace do života přitahujeme.

      Myšlenkové vzorce je určitě možné změnit, někdy to ani není tak těžké jak se nám může zdát. Může to být doplněk k ostatním aktivitám na zlepšení zdraví. Zkvalitníme tím nejen vlastní zdraví, ale i vztahy, celkovou spokojenost, třeba i finanční situaci. Je to takový začarovaný kruh, z kterého je potřeba vystoupit. Všechny tyto oblasti spolu vzájemně souvisí, zdrav, myšlení, vztahy, úspěch, finance. Běžně, když některá z nich výrazně nefunguje, zhoršují se ty ostatní. Nejvíc to vnímáme na zdraví a ve vztazích. Je tedy dobré nepodceňovat celkově význam zdravých myšlenek.