Doplněk programu: Co skrývá naše mysl - inspirační a sebepoznávací kurz

05.02.2020

         Kurz určený k pochopení skrytých pochodů v našem mozku, které nás mohou vést ke spokojenému životu, ale často naopak způsobují bolesti a zklamání ve vztazích, v profesi, finanční oblasti a jinde. Kromě pochopení se naučíte techniku, jak začít dělat praktické změny.

         V první části se pomocí krátkých testů podíváme společně na to, jak na tom jste emočně a s pozitivním myšlením. Dále se dozvíte, co způsobilo špatné myšlenkové programy, nezdravá hodnocení a sebehodnocení, o jejich vlivu na život, co má vliv na vaše emoce a jiné. Dozvíte se jak začít pracovat na uzdravování těchto základních vlivů na život, co je potřeba pro zkvalitnění života třeba začít dělat.

         Druhá část bude praktická. Pokud Vaše myšlení je neutrální nebo pozitivní, naučíte se jak prohlubovat zdravé emoce, tvůrčí potenciál, základy meditační kresby a hlavně jak vytvářet nové posilující programy ve Vašem životě, jak zapojit vizualizaci a jiné. Pokud potřebujete zlepšit emoční oblast, zbavit se škodlivých myšlenkových programů, naučíte se pracovat s tzv. emoční kresbou, změnit negativní programy za pozitivní, jak nevytvářet tyto programy u svých dětí, jak jim případně stejným postupem společnými silami pomoci těchto technik tyto programy měnit.

        Kurz probíhá v počtu max. 5 účastníků, věnujeme se díky tomu konkrétním potřebám účastníků a ne jen všeobecným návodům. 

Více o tomto kurzu zde....